Bezpieczniejsze wakacje w kraju

Ratownik pod telefonem

Na całym wybrzeżu województwa zachodniopomorskiego, czyli na 185 kilometrach plaż, zainstalowanych zostało 1850 słupków heksametrycznych z numerem ratunkowym 601 100 100

Aktywny wypoczynek niesie ze sobą ryzyko nieszczęśliwych wypadków i konieczność przyjścia z pomocą osobom poszkodowanym. O życiu czasem decydują chwile, więc nie mamy czasu aby wydzwaniać do wszystkich służb ratunkowych. Pod jaki numer zadzwonić żeby uzyskać niezbędną pomoc? Jest ich kilka, ale który jest właściwy?

112 - jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy

Używany jest w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 roku. Jest regulowany przez europejską dyrektywę o usłudze powszechnej. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania numeru 112 we wszystkich państwach członkowskich Unii jest trudnym przedsięwzięciem. Nieskuteczność oraz zaniedbania w tej dziedzinie stały się przyczyną procesów sądowych, które Komisja Europejska wystosowała przeciwko 14 państwom. Efektem postępowań była konieczność podjęcia przez te państwa działań naprawczych, pozwalających na pełną implementację unijnych norm w tym zakresie.

Dla niektórych z państw członkowskich Unii - Danii, Finlandii, Malty, Holandii, Portugalii, Rumunii oraz Szwecji, numer 112 stał się dodatkowo głównym krajowym numerem alarmowym. 112 jest ponadto używany w trzech państwach pozostających poza Unią - Chorwacji, Czarnogórze i Turcji.

Co czwarta osoba zna ten numer

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Eurobarometr wskazują, iż zaledwie jedna czwarta obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (dokładnie 26 proc.) jest świadoma istnienia i funkcjonowania numeru 112 jako numeru alarmowego, za pomocą którego można wezwać pomoc w każdym z państw członkowskich Unii.

Zaniepokojona wynikami sondażu Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz upowszechnienia informacji o tym numerze wśród swoich obywateli i promocji jego użytkowania.

Europejski numer 112 to numer alarmowy, pozwalający na bezpłatne wezwanie służb medycznych, policji, straży pożarnej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uniwersalny charakter tego numeru ma niezwykłe znaczenie zwłaszcza przy korzystaniu z unijnej swobody przepływu osób pomiędzy państwami członkowskimi. Szczegółowe wyniki badania Eurobarometru ujawniają, iż najwyższy stopień wiedzy na temat tego numeru występuje w Czechach, Finlandii, Luksemburgu, Polsce i na Słowacji. Natomiast najniższy w: Grecji, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, gdzie świadomość istnienia tego numeru odnotowano zaledwie u 10 proc. obywateli. Wyniki sondażu wskazują ponadto na znikomy postęp w upowszechnianiu wiedzy na temat numeru 112  wśród obywateli państw Unii  w przeciągu kilku ostatnich lat. O ile w 2008 r.  22 proc. obywateli państw członkowskich Unii było świadomych istnienia tego numeru, o tyle w 2011 poziom świadomości obywatelskiej wzrósł do 26 proc. Większość państw członkowskich utrzymuje, iż podjęła szerokie działania informacyjne i promocyjne w zakresie użytkowania numeru 112 (przykładowo poprzez umieszczanie tego numeru na samochodach służb ratowniczych). Mimo to, zaledwie 27 proc. uczestników badania Eurobarometru potwierdziło uzyskanie w 2010 roku takiej informacji ze strony władz państwowych. Do maja 2011 r. państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia nowych unijnych norm telekomunikacyjnych, nakładających szczególnie duży nacisk w zakresie zwiększenia stopnia dokładności informacji o lokalizacji osoby wykręcającej numer 112, co jest niezwykle istotne dla przyspieszenia przybycia odpowiednich służb ratunkowych, redukcji poziomu niebezpieczeństwa i ocalenia życia.

W Polsce można zadzwonić też pod inne numery

Przez ostatnie 12 lat w naszym kraju działa Zintegrowany System Ratownictwa.  Rozwijany w współpracy popularnej sieci telefonicznej Plusa ze służbami ratowniczymi WOPR, GOPR i TOPR.

Podstawą systemu ratownictwa WOPR jest numer ratunkowy nad wodą 601 100 100, natomiast w górach jest to numer 601 100 300. System dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych, bezpłatny dla użytkowników sieci Plus i niestety płatny dla pozostałych sieci komórkowych (koszt połączenia według taryfy operatora). Do obsługi połączeń powstały trzy Centra Koordynacji Ratownictwa WOPR, pełniące całodobowe dyżury w Sopocie, Giżycku oraz we Wrocławiu oraz trzy „stanowiska wyniesione” przyjmujące zgłoszenia w Szczecinie, Suwałkach i Legionowie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit