Przemyska Informacja Turystyczna

Ratunek w PTTK

Centrum informacji turystycznej w Przemyślu w ostatnich latach wielokrotnie zmieniało strukturę organizacyjna, siedzibę, a przede wszystkim kadrę. Nie jest to zjawisko pozytywne, zwłaszcza w takim mieście jak Przemyśl, o którego już odwiecznych związkach z turystyką decyduje zarówno uroda (zabytki, ukształtowanie powierzchni, przyroda), jak i położenie na szlakach tranzytowych.

- Od niedawna Przemyska Informacja Turystyczna prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a konkretnie przez Oddział PTTK imienia doktora Mieczysława Orłowicza - mówi przewodnik PTTK Jakub Sadowy.
Według rozmówcy największym osiągnięciem było uruchomienie tej placówki od podstaw, a jej mocną stroną jest położenie przy tradycyjnej trasie turystycznej. Trudno w to uwierzyć, ale Centrum dysponuje tylko...jednym etatem, wspomaganym przez stażystów. To w opinii J. Sadowego bardzo ogranicza możliwości działania, a przecież szanse dla tutejszej turystyki są bardzo duże.
-Zagrożeniem dla informacji turystycznej jest nadal brak dostrzegania jej roli jako swoistego ambasadora miasta. Niewielka obsada uniemożliwia rozszerzenie zakresu usług, nie mówiąc o prowadzeniu analiz ruchu turystycznego. - Nie prowadzimy analiz pytań, jakie kierują do nas turyści, ale bierzemy je pod uwagę. Bywają naprawdę cennymi wskazówkami dla naszej pracy – mówi J. Sadowy.
(jpp)

Przemyska Informacja Turystyczna,
37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 1
tel.: 0-16/ 675-21-6

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit