Wągrowiec woła o punkt „it”

Skrzyżowanie rzek i interesów

Wągrowiecki Festyn Cysterski

Na terenie malowniczego regionu etnograficznego Pałuk, w województwie wielkopolskim leży Wągrowiec, znany jako rodzinne miasto księdza Jakuba Wujka, autora przekładu Biblii na język polski. Miasto położone jest na szlaku kajakowym, na skrzyżowaniu dróg i... rzek. Skrzyżowanie dwóch rzek – Wełny i Nielby jest ewenementem na światową skalę.

Czy również krzyżują się tutaj interesy turystyczne? Rozmawiam o tym z Alicją Brewińską reprezentującą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak się okazuje wiadomość ze strony internetowej kierująca do OSiR jako gestora punktu „it” jest już nieaktualna.
- W naszym mieście nie ma punktu „it”, nad czym bolejemy. Turyści bardzo często kierują się do nas w tych sprawach i zawsze staramy się im pomóc - mówi rozmówczyni. To bardzo ważna sprawa i nasza rozmowa utwierdza mnie jeszcze bardziej, że trzeba podjąć skuteczne działania – dodaje, obiecując, że będzie na ten temat rozmawiała z dyrektorem OSiR.
Z rozmowy z A. Brewińską wynika, że dawniejsze lata były bardziej łaskawe dla wągrowieckiej turystyki. Była tutaj dobra baza sportowo-rekreacyjna, która w odniesieniu do obiektów noclegowych bardzo się zdekapitalizowała, służąc przede wszystkim zgrupowaniom sportowym. Tutejsza baza, aby móc służyć turystyce, powinna zostać poddana rewitalizacji. Wągrowiec dysponował także punktem „it”, który prowadzić OSiR na zlecenie samorządu. Niestety nie ma kontynuacji, a miasto nie prezentuje się na targach turystycznych.
Nie jest jednak tak, aby w Wągrowcu i powiecie nic się nie działo. W trakcie ostatniego Pikniku Historycznego w Warszawie prezentowało się tutejsze muzeum. Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cystersów aktywnie promuje Łekieńsko-Wągrowiecki odcinek wielkopolskiej pętli Szlaku Cysterskiego, wydając przewodniki i mapy. Jedna z takich map – wydanych z finansową pomocą Starostwa – przedstawia szlaki rowerowe. Na trasie można odwiedzić męskie klasztory cysterskie: Paradyż, Bledzew, Wągrowiec, Łekno, Ląd, Wieleń, Przemęt, Obrę i klasztory żeńskie – Owińska i Ołobok. Atrakcjami szlaku w powiecie wągrowieckim są: zabytki Wągrowca, wspomniane Muzeum Regionalne, Tarnowo Pałuckie (kościół drewniany), stanowiska archeologiczne, Międzylesie – dom wicepremiera Stanisława Mikołajczyka w Międzylesiu, dworki, pałace, głazy narzutowe, a ponadto jeziora, lasy i szlaki kajakowe. W powiecie jest 12 tras rowerowych o długości od 11 do 52 km.
Czy Wągrowiec i powiat wkroczą do katalogów biur podróży, zależy przede wszystkim od atrakcji (które są), infrastruktury (którą trzeba dostosować do nowych wyzwań), zdefiniowanego produktu i profesjonalnej promocji. Czas na lokalną organizacje turystyczną i centrum „it” na tym terenie. Czas na umiejętne skrzyżowanie turystycznych interesów na skrzyżowaniu rzek.
Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit