Certyfikacja „it” pod ocenę ROT-ów

Sprostowanie do „Porozumienia Tarnowskiego”

Zarząd Forum Informacji Turystycznej…Więcej »

W poprzednim tygodniu zamieściliśmy w Aktualnościach Turystycznych budującą wiadomość mówiącą, iż w trakcie dwudniowych obrad Zarządu Forum Informacji Turystycznej prowadzonych w Tarnowie udało się wypracować kompromisową wersję systemu certyfikacji punktów „it”.

Optymistycznie mierzyliśmy jednak „o jeden most za daleko”. Uczestnicy tarnowskiego spotkania, w którym wzięli udział Anna Niedźwieńska, kierownik Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej z Polskiej Organizacji Turystycznej - poczynili ważne, ale wyłącznie ramowe uzgodnienia, służące przyszłemu sformułowaniu kompromisowego projektu łączącego założenia zawarte w projekcie certyfikacji punktów „it” opracowanym przez Polską Organizację Turystyczną z kryteriami przyjętymi przez twórców Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W efekcie dyskusji, której celem było uwzględnienie w działaniach krajowych zaawansowanych prac na poziomie regionalnym, obie strony zadeklarowały wstępną gotowość do przyjęcia wspólnych rozwiązań. Wiążące decyzje podjęte jednak nie zostały. Nastąpi to po poddaniu pod ocenę regionalnym organizacjom turystycznym zmodyfikowanych w Tarnowie zasad jednolitego systemu certyfikacji punktów „it” w całym kraju.

Zgodnie z przyjętymi unormowaniami, punkty informacji turystycznej będą mogły dobrowolnie przystąpić do krajowego systemu i zobowiązać się do świadczenia usług na poziomie określonym w procesie certyfikacji, który przeprowadzony zostanie przez regionalną kapitułę systemu.

Przypominamy z dziennikarskiego obowiązku, że podczas obrad dokonano także zmian w Zarządzie FIT. Jarosława Wnorowskiego z Zielonej Góry zastąpiła Małgorzata Rafał, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.

Forum Informacji Turystycznej jest zespołem konsultacyjno-doradczym działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń i koordynacji przedsięwzięć służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu „it”. Obecnie trwa III kadencja Zarządu FIT. Funkcję przewodniczącego pełni Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, wiceprzewodniczącego - Stanisław Turski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Sekretarzem jest Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Zarządu FIT wchodzą także Agnieszka Sobańska z Włocławka, Barbara Tekieli, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, Wojciech Dziąbek z Jurajskiej Informacji Turystycznej oraz Małgorzata Rafał, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit