II miejsce

Tarnowskie Centrum Informacji

Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Ruchu Turystycznego, będące formalnie zakładem budżetowym podległym władzom miasta Tarnowa powstało w 1999 r. Obecne Tarnowskie Centrum Informacji powołano 1 I 2006 r. Placówka swoim zakresem działania od początku wykraczała poza Tarnów i promocję tego zabytkowego miasta.

Działalność TCI można podzielić na trzy zasadnicze grupy.
Pierwsza obejmuje czynny udział w zarządzaniu ruchem turystycznym Tarnowa i jego regionu, powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz części powiatów: dębickiego, gorlickiego, nowosądeckiego. W tej dziedzinie placówka współpracuje z władzami samorządowymi, branżą turystyczną i podmiotami turystycznymi, zabiegając o zapewnienie właściwej jakości oferty.
Druga grupa zadań obejmuje kreowanie i promowanie produktu turystycznego regionu, m.in. poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, współdziałanie z mediami, udział w targach turystycznych.
Trzecia grupa spraw dotyczy informacji turystycznej. Tu wysiłki zmierzają kierunku powoływania centrów i punktów „it”, organizowania współpracy między nimi, tworzenia stron internetowych, itp.
Pierwszym dyrektorem tarnowskiej placówki „it” był Tomasz Kita, obecny dyrektor ds. marketingu Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni. Od 1 IV 2003 r. dyrektorem jest Marcin Pałach, „człowiek turystyki” uhonorowany w 2005 r. nagrodą European Awards for Tourism za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki, a w 2006 r. wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Wszyscy pracownicy merytoryczni TCI – Ula Augustyn, Bożena Sołtys, Kasia Lesiak, Sabina Mucha, Krzysztof Gzyl i Paweł Rybak posiadają wyższe wykształcenie. - Gdyby nie oni, od dawna pracujący na image Tarnowskiego Centrum Turystyki, nie otrzymalibyśmy nagrody. Tak naprawdę to ich sukces. Rotacja pracowników w TCI jest minimalna. Każdy z nich jest odpowiedzialny za inny projekt - za organizację study press, przygotowanie i promocję na targach, za stronę internetową. Są motywowani do pracy, a za dobre wyniki otrzymują nagrody - mówi dyrektor TCI Marcin Pałach.
Centrum jest wyposażone w komputery, programy graficzne, kserokopiarkę, aparat cyfrowy, wypożyczalnię rowerów oraz audio-przewodniki MP3 po Tarnowie. Ma stabilność finansową (jednostka budżetowa) oraz zrozumienie władz miasta. Dobrze współpracuje z branżą turystyczną, która rozumie ideę informacji turystycznej i wspiera jej inicjatywy przy każdej okazji. Wyraźnie widać to przy organizacji study press/tour, przy przygotowaniu wyjazdów na targi. Dotyczy to również współpracy z władzami regionu, starostwami czy burmistrzami. Doskonale układa się też współpraca z wydziałami promocji czy centrami kultury przy organizacji różnego rodzaju imprez.
W Centrum można dostać bezpłatnie materiały informacyjno-promocyjne, a jest w czym wybierać nie tylko ze względu na bogactwo języków, ale też ich różnorodność. Poza swoimi materiałami TCI jest bogate w materiały dostarczone z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego oraz POT. - Staramy się podążać za potrzebami naszych klientów. I co najważniejsze, poza materiałami w polskiej wersji językowej posiadamy też wydawnictwa w języku angielskim, niemieckim, węgierskim, rosyjskim, francuskim czy hiszpańskim, a także w wielu mniej spotykanych językach, takich jak duński, niderlandzki, szwedzki. Wzbudza to uznanie turystów, którzy swoje opinie przekazują w księdze pamiątkowej porównując nas do innych, większych i niejednokrotnie bardziej atrakcyjnych turystycznie miast Polski – dodaje dyrektor.
Dodatkowe udogodnienia dla turystów, to udostępnienie darmowego stanowiska
internetowego, ciekawsze materiały darmowe, więcej wersji językowych portalu
internetowego www.it.tarnow.pl oraz dla obcokrajowców www.go-tarnow.com – (wersje:
angielska, niemiecka, francuska a w przyszłości także węgierska). Każdego roku zwiększa się też zakres usług Centrum zarówno typowo informacyjnych, jak również promocyjnych. Dobrze układająca się współpraca z MOT procentuje nowymi kontaktami, ale też zobowiązuje do podnoszenia jakości usług.

Tarnowskie Centrum Informacji
33-100 Tarnów, Rynek 7
tel.: 0-14/ 688-90-90 (-91)
fax: 0-14/ 688-90-92
www.it.tarnow.pl
centrum@it.tarnow.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit