CIT w Radomiu integruje turystykę

Władze miasta dobrze pojmują sens funkcjonowania „it”

Radom nie miał szczęścia do informacji turystycznej. W przeszłości placówki „it” pracowały tu pod różnymi adresami i w różnych strukturach organizacyjnych. Podlegały m.in. byłemu Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Turystycznemu „Radiom – Tourist”, b. Polskiej Agencji Promocji Turystyki, Radomskiej Izbie Turystyki, firmie prywatnej, po czym następowała ich likwidacja i odbudowa od podstaw.

Władze Radomia zostały zainspirowane do odbudowy placówki „it” m.in. dzięki działaniom Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i prowadzonym przez nią regionalnym szkoleniom. O aktualnych zadaniach w zakresie informacji i promocji turystycznej w mieście rozmawiam z Magdaleną Giełżecką-Grzegorzek z Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Radom i Krzysztofem Ninardem, kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej.

Dzięki osobistemu zainteresowaniu i poparciu, które okazał wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek placówka, podległa Radomskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji otrzymała funkcjonalny pawilon przy ulicy Traugutta 3, w bezpośrednim sąsiedztwie dworców autobusowego i kolejowego.

Władze miasta dobrze pojmują sens funkcjonowania „it”. Radom – to duży, perspektywicznie znaczący ośrodek turystyki przyjazdowej, ale także wysyłkowej. Zakres udzielanych informacji obejmuje więc nie tylko miasto, powiat radomski, ale także teren byłego województwa radomskiego. Przewodniki i mapy będące w sprzedaży obejmują cały kraj.

Coraz lepiej układa się współpraca z parterami w zakresie wymiany informacji i materiałów. Krzysztof Ninard chwali ks. Edwarda Poniewierskiego, proboszcza parafii katedralnej, która osobiście dba o dostarczanie broszur do centrum „it”. Przykładem zrozumienia dla turystyki jest Benedictio Radomiae – porozumienie podpisane przez proboszcza parafii farnej z parafią ewangelicką, dotyczące wspólnych zabiegów o konserwacje obiektów zabytkowych i ich promocji. W porozumieniu przeczytamy m.in.: „Doceniając rolę kultury jako uniwersalnego instrumentu rozwijania współpracy międzynarodowej ... Dążąc do wykorzystania potencjału kulturowo- turystycznego regionu Mazowsza – podpisujemy to porozumienie”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit