Wybieramy najlepsze placówki „it” 2014

Od prawej Teresa Kolasa, Grzegorz Nowak i Beata Wróbel z … Więcej

Do piątku, 26 września, do godziny 17.00 można składać (lub przesyłać) zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznej, dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum „it" w Polsce.

Aktualności Turystyczne od dziesięciu laty patronują medialnie tej prestiżowej ogólnopolskiej rywalizacji. Publikujemy na naszych łamach szczegółowe informacje o laureatach, dopingujemy pretendentów, zachęcamy też turystów podróżujących po naszym kraju do upewnienia się, w których miastach i miejscowościach obsługa i wyposażenie jest na najwyższym profesjonalnym poziomie, i czego można się spodziewać widząc na drzwiach gwiazdki kategoryzacyjne. Ich posiadanie potwierdza, że placówka działa zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i wcześniej przeszła pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej. Tylko te centra i punkty „it" mogą przystąpić do konkursu. Taki jest wymóg formalny regulaminu, który wynika również z przesłanek praktycznych. Certyfikacja wprowadza precyzyjne kryteria, które pomagają członkom kapituły konkursowej podjąć właściwe decyzje i uzasadnić werdykt. Ocenie podlegają między innymi lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym.
Jak w każdym konkursie, tak i w tym, uczestnikom chodzi o wygraną. To oczywiste. Liczą się jednak i inne efekty. Ideą organizatorów jest tworzenie okazji do porównań metod pracy zespołów „it" związanych z obsługą turystów i inicjatyw przyczyniających się na przykład do tworzenia nowych produktów turystycznych. Atmosfera konkursowej rywalizacji służy też wymianie doświadczeń, i zarazem promowaniu najlepszych rozwiązań. Przebieg konkursu przekonuje władze samorządowe, jak ważne dla gospodarki turystycznej regionu jest rozwijanie sieci placówek „it". Właśnie przez samorządy i organizacje turystyczne odpowiadające za funkcjonowanie informacji turystycznej oraz przez kierowników placówek najczęściej składane są zgłoszenia do konkursu. Ale zgodnie z regulaminem swojego faworyta może zgłosić każda osoba indywidualnie, na przykład turysta, który uznał, że fachowość, aktywność i komunikatywność personelu, a także dostępność wydawnictw informacyjnych, i tych on-line, jest na wysokim poziomie zasługującym na wyróżnienie. Utrudnieniem, które zniechęca osoby indywidualne są formalności, niestety nie do uniknięcia. Należy szczegółowo wypełnić kartę zgłoszenia precyzyjnie formułując uzasadnienie a następnie przesłać ją na adres organizatorów. W sumie nie jest to takie trudne, i z pewnością konkurs zyskałby nowy walor, gdyby zgłoszeń od zadowolonych klientów było więcej niż tych od instytucji. Poniżej zamieszczamy regulamin wraz z kartą zgłoszenia. Na ewentualne pytania odpowiedzi udzielają pracownicy Departamentu Systemów Informacyjnych POT. Adres e-mail: dsi@pot.gov.pl, tel.: 22 536 70 67

Karta Zgłoszenia do pobrania Tutaj>>
Regulamin Tutaj>>

Dla porównania przypominamy szczegółowo dorobek obecnie najlepszych centrów i punktów informacji turystycznej, laureatów z ubiegłego roku. Szczegółowe opisy po kliknięciu Tutaj>>

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit