To nie jest zwyczajne wyróżnienie

1. To nie jest - Kopia

Nagrodą w dziesiątej edycji konkursu, Aktualności Turystyczne chciały zwrócić uwagę na ważne zjawisko, często niedostrzegane i bagatelizowane. Nasza nagroda wskazuje przykład, jak wiele można osiągnąć, gdy właściwym ludziom stworzy się odpowiednie warunki do pracy oraz ile daje zgodne działanie zespołowe - w tym wypadku współpraca władz samorządowych z lokalną organizacją turystyczną.

Przyznając je, redakcja Aktualności Turystycznych, patron medialny konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, kieruje się kryteriami konkursowego regulaminu, poszerza go jednak o dodatkowe, których regulamin w swoich ogólnych ramach, uwzględniać nie może.Zanim podjęliśmy ostateczną decyzję o wyborze kandydata do nagrody, członkowie redakcji, współpracownicy i (zaprzyjaźnione) osoby nie związane z profesją turystyczną dokonali weryfikacji, między innymi wcielając się kilkakrotnie w rolę tak zwanego tajemniczego klienta. Wręczenie wyróżnienia Aktualności Turystycznych nastąpiło podczas poznańskiego Tor Salonu. Kapituła konkursu, której przewodniczyła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT, przyznała dziesięć nagród centrom i punktom „it" działającym zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, które wcześniej przeszły pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej i otrzymały stosowną liczbę gwiazdek, od jednej do czterech. Wyróżnienie Aktualności Turystycznych otrzymało czterogwiazdkowe Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. Odebrał je Włodzimierz Wolski, który kieruje placówką, pełni funkcję dyrektora Biura LOT „Ustka i Ziemia Słupska" i jednocześnie wiceprezesa jedenastoosobowego Zarządu LOT.

To dowód, że nasz kurort prowadzi informację turystyczną na europejskim poziomie

1 maja 2014 ustecka „it" z pozycji podrzędnej placówki awansowała na szczyt ligi. Dotychczasowe, skromne dwie gwiazdki kategoryzacyjne zastąpiły cztery. Nie decydują o ich przyznaniu kompetencje zespołu, bo te dawno na nie zasługiwały, lecz zmiany lokalowe. Z brzydkiej klitki na uboczu, CIT przeniosła się do centrum miasta, do nowego, obszernego, świeżo wybudowanego budynku, w architektonicznej aranżacji udanie naśladującej styl ryglowy, typowy dla zabudowy starej osady rybackiej. Lokalizacja - przy pryncypalnej ulicy Marynarki Polskiej pod numerem 71. Obiekt wzniesiony został przy wsparciu funduszy unijnych. Całkowity koszt - ponad milion trzysta tysięcy złotych. Partnerami realizującymi projekt były gmina miejska Ustka, powiat słupski i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska". W zakres prac wchodziło między innymi opracowanie i publikacja folderu promocyjnego, filmu, spotów oraz promocji w mediach lokalnych. W kwietniu zakończono postępowanie przetargowe, które wyłoniło najlepszą ofertę na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w nowym budynku i wykorzystanie pozostałej jego infrastruktury, a także realizowanie działań promujących walory turystyczne Ustki i okolic, w tym produktów turystycznych. Najlepszą ofertę złożył LOT „Ustka i Ziemia Słupska".

Burmistrz Ustki Jan Olech, nie ukrywa satysfakcji ze współpracy z lokalną organizacją turystyczną. - Ogromnie się cieszęBurmistrz Ustki Jan Olech: - Współpraca LOT „Ustka  Ziemia Słupska” …Więcej z tego prestiżowego wyróżnienia, jakie otrzymało Centrum Informacji Turystycznej w Ustce od Aktualnosci Turystycznych. To najlepszy dowód na to, że nasz kurort prowadzi informację turystyczną na europejskim poziomie. Ogromna w tym zasługa wyłonionego w przetargu operatora CIT, którym została Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka Ziemia Słupska". Współpraca tego stowarzyszenia z władzami Ustki od lat układa się doskonale. Z niezwykłą satysfakcją śledzę poczynania usteckiego LOT-u od samego początku jego istnienia. Cieszę się, że aktywnie działają w nim przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że wielokrotnie spotkałem się ze zdaniem, iż ustecki LOT jest jednym z najaktywniejszych w kraju. To zasługa władz stowarzyszenia, wszystkich członków, a także kompetentnych i zaangażowanych pracowników – mówi burmistrz Olech.

Interesantów nie brak nawet przed sezonem

Z brzydkiej klitki na uboczu, CIT przeniosła się do …WięcejJednopiętrowy budynek przy Marynarki Polskiej 71 liczy ponad 250 metrów kwadratowych powierzchni. Na parterze stumetrowa sala operacyjna CIT, urządzona modelowo, ze znajomością rzeczy. Tuż przy głównym wejściu stanowiska komputerowe dla klientów, którzy lubią obsłużyć się sami szukając informacji w sieci. W głębi długa lada, za którą uwijają się informatorki. Interesantów, w tym cudzoziemców, nie brak nawet przed letnim sezonem urlopowym. Bezpośrednią obsługą zajmuje się Karolina Surowiec, specjalista ds. turystyki. Doświadczenie zawodowe zdobywają stażyści, w minionym sezonie letnim była to Małgorzata Gadomska. Od początku czerwca do końca września zespół powiększa się do sześciu osób. Placówką kieruje Włodzimierz Wolski, dyrektor Biura LOT „Ustka i Ziemia Słupska" i jednocześnie wiceprezes LOT. Przewodniczącym Zarządu jest Jacek Traczyk, prezes spółki Promenada, właściciel jednego z lokali gastronomicznych usytuowanych wzdłuż nadmorskiego bulwaru. W skład ciała zarządzającego wchodzą lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciel miasta Ustka oraz gminy wiejskiej Ustka i muzeum w Słupsku. Reprezentacja ludzi interesu w Zarządzie ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania CIT. Urząd miasta przeznacza około 10 tys. zł brutto miesięcznie na realizowaną misję informowania turystów o tutejszych atrakcjach i promowania regionu. Wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania budynku znacznie przekraczają tę kwotę. Pieniądze brakujące do spięcia budżetu LOT musi zarobić. Ima się wielu przedsięwzięć. Na przykład klienci nie szczędzą grosza na zakup przeróżnego rodzaju pamiątek i gadżetów, które mają przypominać o chwilach spędzonych w tej nadbałtyckiej miejscowości. Dochód przynoszą również tematyczne strony internetowe, na których umieszczane są reklamy właścicieli kwater oraz przychody ze sklepu internetowego. Zwolenników wciąż mają tradycyjne drukowane wydawnictwa, których ustecki LOT wydał w ostatnich czterech latach kilkanaście. Czytelnik znajduje w nich obok treści merytorycznych serię reklam o treści przydatnej dla każdego szukającego konkretnych usług w okolicy. O wszechstronności CIT świadczy sprawnie prowadzona sprzedaż biletów na autobusy dalekobieżne i na rejsy morskie, a także organizacja wycieczek. LOT zajmuje się również sprzedażą biletów na koncerty organizowane w pobliskiej Dolinie Charlotty. Atrakcją dla turystów w Ustce, a także ich rodzin, przyjaciół i znajomych jest możliwość pokazania się na żywo, jak spędzają czas nad morzem. A to dzięki kamerom internetowym, które przekazują obraz widoczny na trzech stronach internetowych administrowanych przez LOT.

Centrum życia społecznego miejscowości

- Wszystko to udało się zbudować w ciągu dziesięciu lat istnienia organizacji, która dodajmy, przez dziewięć lat gnieździła - Cieszy nas fakt, że dwie niezależne instytucje doceniły …Więcejsię w niewielkim pomieszczeniu o powierzchni dwadzieścia cztery metry kwadratowe, z dala od centrum miasta – mówi prezes Jacek Traczyk. - Dobre efekty przynosi zaangażowanie, zarówno społeczne członków Zarządu LOT, jak i pracowników biura. Także współpraca z usteckim samorządem, mimo różnych perturbacji, układała się dobrze, czego wynikiem było zmobilizowanie samorządu do budowy CIT, w którym w sposób nowoczesny i profesjonalny możemy obsługiwać turystów oraz członków naszej organizacji. CIT staje się również centrum życia społecznego naszej małej miejscowości – potwierdza Traczyk. Dziękując za wyróżnienie Aktualności Turystycznych, prezes LOT podkreśla, że zbiega się ono z innymi. Między innymi tak traktuje przyznane przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, krótko po urządzeniu biur „it" w nowej siedzibie przy Marynarki Polskiej, czterech gwiazdek kategoryzacyjnych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. - Cieszy nas fakt, że dwie niezależne instytucje doceniły ogrom zaangażowania pracowników LOT i CIT, a w szczególności dyrektora Włodzimierza Wolskiego, który potrafi w sposób bardzo profesjonalny organizować pracę biura oraz szkolić pracowników, także tych sezonowych. Ma wiele ciekawych pomysłów, w jaki sposób obsługiwać przybywających turystów, aby ich wrażenia zarówno z pobytu w mieście i okolicy, jaki i sposób ich obsługi przez CIT były jak najlepsze – ocenia Jacek Traczyk.

Szkoła biznesowego podejścia do informacji turystycznej

Zgrany zespół CIT tworzą …Więcej– Im więcej zarobimy, tym większą liczbę pracowników możemy zatrudnić, sprawniej działać, skuteczniej promować miasto i wypełniać zadania informacji turystycznej – mówi Włodzimierz Wolski, który przed czterema laty, świeżo po studiach, objął funkcję dyrektora Biura LOT. Pomimo młodego wieku posiadał większe doświadczenie i zawodową rzutkość aniżeli inni kandydaci startujący w ogłoszonym konkursie na to stanowisko. Studiował turystykę i rekreację na UAM w Poznaniu, a obowiązki żakowskie łączył z pracą w punkcie informacji turystycznej na poznańskim Starym Rynku. Po zakończeniu edukacji motywy osobiste skłoniły go do wyjazdu na ziemię słupską. Jak przyznaje cztery lata współpracy z prezesem Traczykiem były doskonałą szkołą biznesowego podejścia do zadań stawianych przed informacją turystyczną. Z reguły placówki „it" utrzymywane są w całości z budżetu samorządowego. W Ustce, aby CIT mógł działać musi w dużej mierze na siebie zarobić. W pewnym sensie finansowy potencjał tkwi w samym budynku przy Marynarki Polskiej. Nad pomieszczeniami „it" znajduje się spora, prawie stumetrowa, w pełni wyposażona technicznie sala konferencyjna z zapleczem kuchennym, a także powierzchnia biurowa. W sezonie letnim sala zostanie zamieniona w wystawę bursztynu, a w pomieszczeniu biurowym zainstaluje się studio lokalnej stacji radiowej. Z tyłu obiektu zarezerwowano trochę miejsca na parking. Dla aut byłby zbyt ciasny, ale doskonale pełni rolę przeznaczony na wypożyczalnię rowerów. Jednoślady, jak każde wehikuły, ulegają awariom, więc z tą myślą wydzielone zostało na parterze budynku miejsce warsztatowe, w którym cykliści  mogą samodzielnie usuwać uszkodzenia.

Wyróżnienie na dziesięciolecie

Doceniamy usteckie Centrum Informacji Turystycznej, mamy też wiele słów uznania dla władz samorządowych Ustki, i oczywiście osiągnięć LOT „Ustka i Ziemia Słupska", która należy do jednej z najdłużej działających organizacji, powołana została bowiem do życia w roku 2004. Początki nie były łatwe, obecnie - sposób działania i osiągnięcia mogą służyć za dobry przykład innym.

Czytaj także:Ludzie branży. Włodzimierz Wolski..

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!