Zakochać się turystycznie w mieście zakochanych

Panorama miasta z-wieży widokowej

Kaliskie Centrum Informacji Turystycznej wyszło zwycięsko z walentynkowej konkursowej rywalizacji o tytuł „Miłosnego Centrum Informacji Turystycznej 2015 r." 27 lutego, kto zalogował się na fanpagu Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymywał masę ciekawych informacji na temat polecanych przez zespół CIT atrakcyjnych, miejsc związanych z historią miasta, wartych poznania, zwiedzenia i znalezienia się pod ich urokiem – polecanych oczywiście przede wszystkim zakochanym parom, ale też i tym, którzy wierzą, że można zakochać się turystycznie w mieście zakochanych.

Oto kilka wynotowanych wskazówek ułatwiających ułożenie programu spaceru po Kaliszu, który radzimy rozpocząć od Ratusza. Obecny budynek, trzeci w tym miejscu, zbudowany został w 1925 roku, po poprzednim, zniszczonym podczas pierwszej wojny światowej, Wysoka na 60 metrów Wieża Ratuszowa stanowi jedną z miejskich atrakcji turystycznych, można stąd podziwiać rozległą panoramę Kalisza.

Historyczne budowle sakralne

Wart odwiedzenia jest Kościół Garnizonowy św. Wojciecha i św. Stanisława. Historia kościoła wiąże się ze sprowadzeniem do Kalisza przezKościół św. Mikołaja ówczesnego prymasa Stanisława Karnkowskiego zakonu jezuitów i założeniem kolegium jezuickiego. Przed wejściem do kościoła cieszy oko wspaniały renesansowy portal. Odnowienie fasady zakończono w 2014 roku. Kościół posiada wspaniałą akustykę wykorzystywaną przy organizacji różnego rodzaju koncertów. Inne miejsce to Sanktuarium Św. Józefa, pod zakrystią kolegiaty jest skarbiec, do którego prowadzą osiemnastowieczne schody pokryte dębowymi stopnicami. Podczas prac konserwatorskich odkryto interesujące wnęki. W jednej z nich pierwotnie mogła się kryć skrytka na kościelne precjoza i fundusze. W Skarbcu można zobaczyć między innymi kopię kielicha mszalnego ofiarowanego kolegiacie kaliskiej w 1363 r. przez króla Kazimierza III Wielkiego,
kpię romańskiej pateny zwaną „kaliską", ufundowaną przez księcia Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie, zabytkowe szaty liturgiczne, relikwiarze ufundowane przez księdza Stanisława Józefa Kłossowskiego - kustosza kolegiaty, kodeks kantora ufundowany przez prymasa arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego, obraz Chrystusa u słupa z XVII w. w rokokowej ramie z XVIII w., oraz wiele innych cennych eksponatów.
Podążając szlakiem świątyń, wstępujemy do historycznego Kościoła św. Mikołaja ufundowanego w latach 1253-1257 przez księcia Bolesława Pobożnego i jego małżonkę, błogosławioną Jolantę. Świątynia wielokrotnie była przebudowywana. W kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia (zwanej Kaplicą Polską lub Kaplicą „Pod orłami") znajdują się witraże i polichromia o tematyce patriotycznej, wykonane w latach 1909 - 1912 przez krakowskiego artystę Włodzimierza Tetmajera (brata przyrodniego poety Kazimierza Przerwy–Tetmajera).W kościele św. Mikołaja został ochrzczony Adam Asnyk, a Maria Konopnicka z domu Wasiłowska zawarła w tej świątyni związek małżeński z Jarosławem Konopnickim. 1353 roku sięga historia Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Sanktuarium św. Józefa. Wzniesiona została z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. W 1359 r. kościół podniesiony został do godności kolegiaty. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Świętej Rodziny, który znajduje się w kaplicy o tej samej nazwie. Został on ofiarowany ok. 1670 roku, jako wotum dziękczynne dla bazyliki. Wierni otaczali obraz coraz większym kultem, zaś w 1770 roku prymas Polski uznał go za cudowny. Z kolei kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którym opiekują się oo. Jezuici, początki wywodzi z roku 1498, kiedy to prymas Jan Gruszczyński sprowadził do Kalisza bernardynów - pierwotnych opiekunów świątyni i klasztoru. Obecny kościół pochodzi z roku 1611, natomiast klasztor z roku 1622. W wieku XVIII całość założenia otoczono murem i dobudowano dzwonnicę. W latach 1766-1785 wnętrze kościoła zostało pokryte polichromią wykonaną przez malarzy zakonnych: Walentego Żebrowskiego, Paschalisa Wołosa i Wacława Porowskiego. Zostały odrestaurowane w roku 1998, po groźnym pożarze kościoła z roku 1992. Świątynia pobernardyńska charakteryzuje się jednolitym, barokowo-rokokowym wystrojem wnętrza. Ołtarze, ławki, prospekt organowy i konfesjonały wykonał w XVIII wieku bernardyn Bonawentura Widawski wraz z zespołem. W roku 1919 klasztor i kościół przejęli jezuici, którzy gospodarzą do dziś. W roku 1998 biskup kaliski ks. Stanisław Napierała podniósł świątynię do godności-pierwszego w świecie-Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Zwiedzając miejsca kultu nie sposób pominąć prawosławnej cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z roku 1927, zbudowanej z materiałów XIX-wiecznej poprzedniczki z dzisiejszego Placu Jana Pawła II. Z tego samego okresu i z tego samego budynku pochodzi wspaniały ikonostas. Poza tym jest to dość skromna świątynia - nielicznej, bo zaledwie kilkudziesięcioosobowej grupy prawosławnych, zamieszkujących Kalisz i okolice.

Spacer po mieście

Kaliski Park Miejskijest jednym z najstarszych parków w kraju. Powstał w 1798 roku na terenie dawnych ogrodów jezuickich. Jego założenie przypisuje się ówczesnemu prezydentowi miasta - Janowi Karolowi Horningowi. Z bogatego dawniej wyposażenia -niestety- nie zachowało się zbyt wiele. To, co cieszy nasze oczy to XIX-wieczny zegar słoneczny, kopia pomnika Flory (oryginał zdobi patio ratuszowe), a także budynek dawnej Hydropatii (obecnie Przedszkole „Bursztynowy Zamek"). Park jest miejscem chętnie odwiedzanym przez kaliszan.

Most Kamienny to najstarszy, najładniejszy i najsławniejszy kaliski most zbudowano w roku 1825 według projektu Sylwestra Szpilowskiego. Usytuowany na głównym korycie Prosny w ciągu ul. Śródmiejskiej. Jako ciekawostkę należy podać, iż w czasie budowy pod fundamenty mostu wbito w dno rzeki 104 pale dębowe.Na obydwóch balustradach znajdują się tablice w języku łacińskim. Na pierwszej znajduje się herb miasta, druga zawiera tekst informujący o dacie budowy.

Kaliski Gród Piastów na Zawodziu - Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej . We wczesnym średniowieczu centrum najstarszego miastaKaliski Gród Piastów na Zawodziu w Polsce - Kalisza znajdowało się około. 1,5 km na południe od rynku. Na terenie Gór Szwedzkich, jak nazywano obecne Zawodzie, w VII - VIII wieku istniał ciałopalny cmentarz z grobami kurhanowymi. Nie wyklucza się istnienia w tym miejscu również ośrodka kultu pogańskiego. W okresie tworzenia się państwa piastowskiego, na Zawodziu znajdowało się wczesnośredniowieczne grodzisko, które w okresie od IX do XIII wieku tworzyło najstarsze centrum Kalisza. Największy rozwój gród przeżywał za czasów Mieszka III Starego, który rozbudował grodzisko, a w połowie XII wieku ufundował nową świątynię. Był to murowany kościół w stylu romańskim pw. św. Pawła, z półkolistym prezbiterium, wysoką wieżą oraz emporą patronacką. W kryptach kościoła św. Pawła pochowano w 1202 roku księcia wszystkich Polaków - Mieszka III Starego, obok zmarłego w 1193 roku jego syna Mieszka Młodszego. W 1233 roku Henryk Brodaty najechał zbrojnie ziemię wielkopolską, zniszczył kaliski gród na Zawodziu. Na terenie średniowiecznego grodu pierwsze wykopaliska prowadzono w 1903 roku, pod kierownictwem Włodzimierza Demetrykiewicza. Kolejne prace archeologiczne przeprowadzono w latach 1958 - 1965 pod kierownictwem Iwony i Krzysztofa Dąbrowskich. Był to pierwszy etap prac. Drugi etap prac miał miejsce w latach 1983 - 1992, pod kierownictwem Tadeusza Baranowskiego.

Fragment murów miejskich z basztą Dorotka. Jest to jedyna zachowana do dziś baszta kaliska, która niegdyś wchodziła w skład fortyfikacji miejskich. XV-to wieczna baszta jest półokrągła, ceglana przykryta półstożkowym dachem. Od XIX wieku zwana jest „Dorotką". Z tą basztą łączy się wiele legend, jedna z nich opowiada o nieszczęsnej Dorotce - córce starosty zamku kaliskiego i zakochanym w niej szewczyku. Rozgniewany starosta prawdopodobnie kazał zamknąć córkę w baszcie. I stąd wzięła się jej nazwa. Inna legenda głosi, iż w baszcie tej zamykano dziewczęta za grzeszne prowadzenie. Owe panny nazywane były właśnie „Dorotkami".

Wizyta w muzeach i obiektach kultury

Pomnik książki Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zajmuje się gromadzeniem eksponatów nie tylko z miasta, a ale także z najbliższej okolicy. Należy do najstarszych placówek muzealnych w kraju i znajduje się przy ul. Kościuszki 12. W swoich zbiorach posiada zabytki archeologiczne, etnograficzne, historyczne, z dziedziny sztuki, czy też kolekcję eksponatów afrykańskich z wypraw na ten kontynent kaliszanina - Stefana Szolc-Rogozińskiego.

Centrum Kultury i Sztuki. W roku 1825 dla Korpusu Kadetów została wybudowana przy ul. Łaziennej sala musztry, którą po upadku Powstania Listopadowego i likwidacji korpusu zamieniono na cerkiew garnizonu carskiego przed tak zwanym zjazdem monarchów w roku 1835. Po odzyskaniu niepodległości budynek służył do września 1939 roku 29 Pułkowi Strzelców Kaniowskich.

Obecnie ten zabytkowy obiekt zajmuje Centrum Kultury i Sztuki. Centrum Kultury i Sztuki prezentuje bardzo ciekawe wydarzenia polskiej i światowej kultury muzycznej, filmowej i teatralnej. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Chopin w barwach jesieni" w Antoninie.

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ukończony w roku 1936 z wykorzystaniem wypalonych murów budynku z wieku XIX, dumnie przegląda się w wodach Prosny, przy Parku Miejskim. Tradycje teatralne w Kaliszu sięgają roku 1800, kiedy „ojciec sceny polskiej" - Wojciech Bogusławski dał po raz pierwszy w mieście spektakl teatralny. Od ponad 50. lat w maju odbywają się Kaliskie Spotkania Teatralne.

Unikalnym w skali kraju jest Pomnik Książki na Plantach, u wylotu ul. Kanonickiej. Wykonany został w roku 1978 wg projektu Władysława Kościelniaka. Upamiętnia tysiące książek z bibliotek polskich i żydowskich, zniszczonych przez niemieckiego okupanta w roku 1942 podczas zasypywania kanału Babinki.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamkowa
62-800 Kalisz
tel. 62/ 598 27 31
it@um.kalisz.pl
www.cit.kalisz.pl
www.facebook.com/CIT.Kalisz
https://twitter.com/CIT_Kalisz

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit