Powiat Tomaszowski zaprasza

Zamek w Inowłodzu nową atrakcją turystyczną

W uroczystym otwarciu Zamku w Inowłodzu udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk, sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, reprezentanci Zarządu Województwa Łódzkiego: marszałek Witold Stępień oraz członkowie zarządu: Marcin Bugajski i Dariusz Klimczak, a także parlamentarzyści i samorządowcy z województwa łódzkiego

Przed kościołem św. Idziego na stromym nadpilicznym wzgórzu rozstawiono pomnik-księgę z zapisem fragmentu „Ballady o cudownym narodzeniu Bolesława Krzywoustego”, wyśpiewanej przed laty przez Ewę Demarczyk, zgodnie ze słowami Galla Anonima.

Inowłódz to dawne miasto, o czym świadczy zachowany układ urbanistyczny. Dziś jest tutaj siedziba gminy (do której należy m.in. pobliska Spała), o tradycjach wypoczynkowych, propagowanych m.in. przez Juliana Tuwima. To on zachęcał, abyśmy „wpadli na dzień do Tomaszowa” (i tu znowu przypomina się niezrównana interpretacja Ewy Demarczyk).

Ruiny zamkowe bardzo długo straszyły swoją obecnością. Były do niedawna opuszczone i zaniedbane. Intensywne prace konserwatorskie przeprowadzone dzięki środkom Unii Europejskiej spowodowały powstanie nowej atrakcji turystycznej wzbogacającej Lasy Spalskie i cala dolinę Pilicy.

Dziś jest tu samorządowa instytucja kultury. Jak powiedziała w trakcie targów Tour Salon Mirona Werkowska, na co dzień zajmująca się promocją i informacją turystyczną na zamku, teraz mieści się tutaj siedziba Gminnego Centrum Kultury, Biblioteka Gminna, sale ekspozycji stałych oraz punkt informacji turystycznej, prowadzony pod auspicjami gminy. Wystawy obejmują m.in. obrazy plastyków amatorów z pobliskiego Tomaszowa Mazowieckiego oraz galerię fotograficzną.

Zgodnie z podpisaną umową z instytucją przyznającą środki unijne, w najbliższych latach wszelkie działania podejmowane na terenie zamku muszą być ogólnodostępne, bez prawa pobierania opłat wstępu i sprzedaży. Dlatego też punkt „it” obok usług z zakresu informacji i poradnictwa turystycznego, może jedynie kolportować bezpłatne materiały informacyjne.

Placówka ta okazała się bardzo potrzebna. Odwiedzający pytają nie tylko o zamek i atrakcje Inowłodza, ale także sąsiedniej Spały i Tomaszowa Mazowieckiego. Znaczną grupę odwiedzających stanowią wczasowicze ze Spały, a także uczestnicy imprez turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza amatorzy spływów kajakowych Pilicą.

Gmina Inowłódz jest od czerwca 2013 r. członkiem  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit