Forum Informacji Turystycznej

Zawarto „Porozumienie Tarnowskie”

Zarząd Forum Informacji Turystycznej…Więcej »

Wypracowanie kompromisowej wersji łączącej założenia zawarte w projekcie certyfikacji punktów „it” opracowanym przez Polską Organizację Turystyczną z kryteriami przyjętymi przez twórców Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej było głównym tematem dwudniowych obrad Zarządu Forum Informacji Turystycznej przy POT prowadzonych w Tarnowie 25-26 maja.

W spotkaniu uczestniczyli Anna Niedźwieńska, kierownik Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej z Polskiej Organizacji Turystycznej.

W efekcie dyskusji obie strony zadeklarowały gotowość do przyjęcia wspólnych rozwiązań. Dzięki zawartemu „porozumieniu tarnowskiemu” wkrótce zaprezentowany zostanie wszystkim województwom jednolity system certyfikacji punktów „it” w całym kraju. Zgodnie z przyjętymi zasadami punkty informacji turystycznej będą zobowiązane do świadczenia usług na poziomie określonym przez liczbę przyznanych gwiazdek certyfikacyjnych.

Podczas obrad dokonano także zmian w Zarządzie FIT. Jarosława Wnorowskiego z Zielonej Góry zastąpiła Małgorzata Rafał, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.

Forum Informacji Turystycznej jest zespołem konsultacyjno-doradczym działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń i koordynacji przedsięwzięć służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu „it”. Obecnie trwa III kadencja Zarządu FIT. Funkcję przewodniczącego pełni Marcin Pałach dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, wiceprzewodniczącego - Stanisław Turski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Sekretarzem jest Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Zarządu FIT wchodzą także Agnieszka Sobańska z Włocławka, Barbara Tekieli, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, Wojciech Dziąbek z Jurajskiej Informacji Turystycznej oraz Małgorzata Rafał, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit