Turystyka wspólna sprawa III

Drogowskaz rozwoju turystyki w regionie

Na zakończenie projektu opublikowano „Przewodnik dobrych praktyk” zawierający 32 wybrane, najlepsze regionalne markowe produkty turystyczne w Polsce opracowane w formule sieciowej i 3 zagraniczne produkty turystyczne z Austrii, Francji oraz Włoch. Z terenu województwa łódzkiego zaprezentowano dwa projekty: „Termy Uniejów” i „Ziemia Łęczycka między niebem a piekłem”

TWS w województwie łódzkim

Regionalne Biuro Projektu w Łodzi powstało w grudniu 2006 roku na mocy umowy podpisanej przez Konsorcjum realizujące projekt TWS w Polsce a Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego. Działało w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 w siedzibie ROT WŁ.
Rekrutację na szkolenia rozpoczęto w kwietniu 2007 r., a zakończenie organizacji szkoleń miało miejsce w marcu 2008 roku.
Łącznie przeprowadzono 3 konferencje informacyjne o projekcie (XII 2006 – I 2007) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Promowano projekt na imprezach branżowych m.in. Forum Polsko-Rosyjskim, czy targach turystycznych w Łodzi. Zorganizowano rekrutację uczestników 6 grup partnerskich i przeprowadzono spotkania tych grup (I-III 2007) w Kutnie, Uniejowie, Bełchatowie, Łęczycy, Tomaszowie Mazowieckim i Brzezinach.

Nieco statystyki

Największą popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe w ramach II komponentu „Zarządzanie turystyką”. Łącznie odbyły się aż 72 szkolenia dla 1068 osób w Uniejowie, Kutnie, Smardzewicach, Łodzi, Bronisławowie, Poddębicach, Ozorkowie, Bełchatowie, Łęczycy, Spale, Emilii i Brzezinach.
Równie pożądanymi szkoleniami były szkolenia w ramach II komponentu „Zarządzanie turystyką – ścieżka menadżerska” – łącznie 42 szkolenia dla 628 osób w Uniejowie, Kutnie, Smardzewicach, Łodzi, Bronisławowie i Poddębicach przeprowadzono 1069 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników tych szkoleń.
W ramach I komponentu „Współpraca sieciowa” zorganizowano 18 szkoleń dla 229 osób w Kutnie, Łęczycy, Tomaszowie Mazowieckim, Uniejowie, Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi oraz przeprowadzono 230 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników tych szkoleń.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit