Kulejąca „it”

Dobrze tylko w Warszawie

Gminy, Miasta, placówki podejmują działania promocyjne na własną rękę, m.in. poprzez uczestnictwo w targach, współpracę z prasą. Samorząd Wojewódzki uruchomił także portal turystyczny (link ze strony www.mazovia.pl), na którym można znaleźć wykaz atrakcji, kalendarium wydarzeń – ale tylko w placówkach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. Strony internetowe miast także zawierają informację dla turystów, niestety do chwili powstania MROT-u nikt tych przedsięwzięć nie koordynuje w skali regionu. MROT próbuje wypełnić tę lukę. Na swoim portalu np. umieścił kalendarium wydarzeń (turystycznych, sportowych, kulturalnych itd.) zebranych z całego województwa, od różnych organizatorów.
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego realizuje projekt pod nazwą Terenowy System Informacji polegający na wdrożeniu systemu znaków i drogowskazów w terenie informujących o atrakcjach turystycznych, kulturowych i przyrodniczych. Wśród ważniejszych projektów realizowanych przez SGTPG znajduje się znakowanie turystycznych szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia oraz wodnych. Postawienie pierwszego znaku informacyjnego przy wjeździe do Płocka było prawdziwym świętem dla instytucji i osób związanych z turystyką. Do innych ważniejszych proturystycznych zadań realizowanych przez SGTPG należą: znakowanie turystycznych szlaków rowerowych i konnych na terenie Stowarzyszenia oraz promocyjna działalność wydawnicza (albumy, mapy, foldery).
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków MROT została powołana Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych Województwa Mazowieckiego, która koordynuje znakowanie obiektów turystycznych przy drogach na terenie Mazowsza. Na jej czele stanęła Magdalena Kozłowska ze SGTPG.
Gminne Punkty Informacyjne tworzy LOT „Trzech Rzek”. Powstają one w każdej z gmin partnerskich. Będzie tam można uzyskać informacje o dostępnej bazie turystycznej, agroturystycznej i gastronomicznej oraz zapoznać się z aktualnym programem imprez kulturalnych. Punkty działają w miejscowościach: Czosnków, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki.

Przed MROT stoi ogromne zadanie

Na Mazowszu musi powstać zintegrowany i sprawnie działający system informacji turystycznej. System ten ma szczególne znaczenie z powodu dużego opóźnienia regionu w rozwoju informacji turystycznej w stosunku do innych regionów. Niezbędne jest utworzenia dobrze wyposażonych punktów informacji, oznakowanie dróg i atrakcji, wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych. „Strategia” zakłada stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania siecią informacji turystycznej, stworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, a także lokalnych oraz subregionalnych centrów.
Do tego jednak daleka droga. W 2008 roku MROT, przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa realizuje projekt pt. „Tworzenie systemu informacji turystycznej województwa mazowieckiego”. Zadanie realizuje Polska Agencja Rozwoju Turystyki. Drugi projekt dotyczy szkoleń w zakresie „it”. Zaplanowane są dwa szkolenia – jedno dla branży, drugie dla samorządu lokalnego.

(wrc, mf)

Informacja turystyczna:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit