Nowe kierunki i cele „Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013”

Zmiany tożsamości Mazowsza

Tegoroczne „Mazowieckie Klimaty – Dni Mazowsza w Warszawie”

W wywiadzie opublikowanym w „PolandBusinessGuide” dyrektor Jerzy Lach odnosząc się do jakości marki i wizerunku Mazowsza powiedział: „Chodzi o to, aby ludzie, organizacje, urzędy utożsamiali się ze swoim regionem. Naszym zamierzeniem jest stworzenie marki tzw. parasolowej, co w rzeczywistości oznacza, że wszystkie samorządy bez względu na opcje polityczne zechcą podłączyć się pod wspólną markę i doświadczą wspólnej korzyści z dobrze wykonanego wizerunku Mazowsza. Zdaję sobie sprawę, że jest to proces długofalowy, gdyż po zmianie wizerunku efekty są dostrzegane najszybciej po 5 latach”.
„Strategia” wskazuje, że do stworzenia marki i do jej promocji trzeba wykorzystać wszystkie atrybuty regionu: rzeki, sławnych ludzi związanych z Mazowszem, centralne położenie, fakt posiadania w swoich granicach stolicy kraju. Stąd pomysł tworzenia szlaków turystycznych, w tym tematycznych, tj. Fryderyka Chopina, szlaków historycznych, szlaku wodnego Stefana Batorego, szlaku wzdłuż Pilicy, szlaków wzdłuż Narwi i Bugu. Samorząd chce przybliżać turystom miejsca, gdzie żyli, tworzyli znani pisarze, kompozytorzy itp.
W pierwszej połowie roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo oznakowanego szlaku wodnego na rzece Pilicy. Projekt realizowany był wspólnie z Województwem Łódzkim.
Poza zadaniami własnymi samorząd dofinansowuje masę przedsięwzięć związanych bądź wpływających na rozwój turystyki i atrakcyjności Mazowsza.

Samorząd Województwa lokomotywą promocji

Do czasu, gdy na Mazowszu powstała Regionalna Organizacja Turystyczna, cały ciężar promocji turystyki spoczywał na Samorządzie Województwa. Pomimo przekazania części zadań do MROT z roku na rok nakłady na promocję i wspieranie rozwoju turystyki wzrastają. Aktywny udział w targach turystycznych w kraju i za granicą, bogaty wachlarz wydawnictw promujących region świadczą o zaangażowaniu Samorządu w rozwój turystyki regionu. Samorządowcy doceniają, że na Mazowszu znajduje się Warszawa – stolica kraju i starają się wykorzystać ten fakt, zachęcając turystów przyjeżdżających do Warszawy do poznania i odwiedzenia terenów poza stolicą.
Samorząd Województwa jest organem prowadzącym dla 27 instytucji kultury, są to głównie muzea, teatry, teatr muzyczny oraz Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Te instytucje uatrakcyjniają ofertę regionu, akcentują różnice pomiędzy subregionami. A jest się czym pochwalić, np. w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku znajduje się kolekcja sztuki secesyjnej o europejskim znaczeniu, Muzeum w Szydłowcu ma unikalne zbiory instrumentów ludowych, Muzeum Kultury Kurpiowskiej przybliża tradycje i kulturę Kurpiów, niezapomniane wrażenia pozostawia wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, czy też przejażdżka kolejką wąskotorową Muzeum Kolejnictwa.
Działalność instytucji dotowanych przez Samorząd wpływa znacząco na atrakcyjność oferty regionu, a co za tym idzie również na wzrost ruchu turystycznego.
Co roku, poza wydarzeniami cyklicznymi Samorząd Województwa podejmuje nowe działania, nakierowane na rozwój i promocję turystyki. W 2006 roku poza powołaniem MROT istotne było zorganizowanie study tour dla delegacji z regionów partnerskich Mazowsza: z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Czech, Francji, Belgii i Węgier, w 2007 roku - I Sejmiku Turystycznego oraz stworzenie Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.
Departament Kultury, Promocji i Turystyki co roku wydaje sporo publikacji związanych z turystyką. Turystyka weekendowa, katalog agroturystyki, seria promująca aktywny wypoczynek, zamki, pałace i dwory, restauracje, karczmy i zajazdy, a także tradycje kulinarne regionu, katalog bazy noclegowej na Mazowszu – to zaledwie kilka przykładów publikacji.

Upowszechnianie turystyki za granicą

W pierwszej połowie 2008 r. Departament Kultury, Promocji i Turystyki wykonał szereg działań mających na celu upowszechnianie turystyki. Najważniejszym z nich jest udział w targach turystycznych. W tym roku Departament przygotował prezentacje regionu na targach: SLOVAKIA TOUR 2008 w Bratysławie; ITB 2008 w Berlinie; MATKA w Helsinkach; HOLIDAY WORLD w Pradze; TRAVEL 2008 w Budapeszcie; UITT w Kijowie; LATO 2008 w Warszawie; GTT w Gdańsku; SITC 2008 w Barcelonie; MITT 2008 w Moskwie. Na stoiskach prezentowane były min. wydawnictwa promujące turystykę aktywną na Mazowszu.
Departament promuje województwo także poprzez działalność na rzecz kultury. Prezentację województwa podczas targów LATO 2008 w Warszawie uświetniły koncerty zespołów z Mazowsza, min. Alamut, Asjan, UR, Kapela ze Wsi Warszawa, Smoczyński Trio.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit