Agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka

Agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i zarządzania nimi w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / Piotr Halemba, Agnieszka Tyc. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności, 2009,– 312 s.; ISBN: 978-83-60880-09-08

Prowadzenie polityki rozwoju obszarów wiejskich, która leży u podstaw zrównoważonego rozwoju zapewniającego trwałość struktur społecznych, gospodarczych a także kulturowych, jest związane z promowaniem rozwoju funkcji pozarolniczych terenów wiejskich, tworzeniem warunków dla różnych form działalności gospodarczej przy utrzymaniu wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwoju funkcji społecznych oraz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi zwiększy się atrakcyjność oraz dostępność terenów wiejskich jako miejsca pracy i życia, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia na wsi i kształtowania produkcji zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Wsparcie skierowane na podejmowanie zróżnicowanej działalności gospodarczej na terenach wiejskich, zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych tych terenów, rozwój infrastruktury, poprawa dostępności usług oraz rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi powinny służyć poprawie zagospodarowania przestrzennego wsi, uatrakcyjnieniu tych obszarów dla zamieszkania i podejmowania działalności gospodarczej, kreowaniu miejsc pracy, ograniczeniu bezrobocia, a przede wszystkim tworzeniu alternatywnych źródeł zarobkowania dla ludności z tych właśnie obszarów.

Prezentowane dane oraz dokumenty są stale uzupełniane i modyfikowane, natomiast zamieszczone informacje, wykorzystane w opracowaniu, były aktualizowane zaraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Piotr Halemba Agnieszka Tyc

Zamówienia realizuje: Księgarnia Europejska, dokument online:
http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=97883608800908&hthost=1&store_id=2
, data dostępu 09.07.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit