Agroturystyka w agrobiznesie

Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. Warszawa : C. H. Beck, 2009,– 184 s.; ISBN: 978-83-255-1128-9

W książce tej, będącej podręcznikiem przeznaczonym dla studentów akademii rolniczych, wychowania fizycznego i ekonomicznych na kierunkach związanych z rolnictwem i turystyką, wykorzystano opinie i propozycje rodzimych badaczy zajmujących się agroturystyka, agrobiznesem, marketingiem, mających bogate i cenne doświadczenia w swoich specjalnościach, uznając, że polskie doświadczenia są specyficzne, a tym samym bardzo edukujące.
Książka ta może także stanowić źródło wiedzy dla uczniów szkół średnich o profilach turystycznym, ekonomicznym i rolniczym. Zapewne zainteresuje również administrację samorządową, w tym planistów zajmujących się opracowaniem planów rozwoju regionalnego, oraz osoby zainteresowane problematyką rozwoju agroturystyki w regionach.

Publikacja zawiera wiele własnych przemyśleń i propozycji autora, a prezentacja problemów powinna ułatwić ewentualne ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej.

Autor wyraża nadzieję, że książka napisana dla studentów, znajdzie również uznanie wśród praktyków. Będzie inspirować rolników do podejmowania działalności agroturystycznej w celu uzyskania nowych źródeł dochodów, odpowiadając tym samym na intensywnie rozwijającą się w społeczeństwie potrzebę wypoczynku na rodzimych terenach wiejskich. Przyczyni się w efekcie do rozwoju ekonomicznego i dalszego postępu społecznego ludności wsi.

Źródło : Kazimierz Leki, księgarnia ekonomiczna, data dostępu 27.10.2009
Zobacz również : C.H. Beck : księgarnia internetowa

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit