Agroturystyka współczesna w Polsce

Agroturystyka wspczesna w Polsce

Agroturystyka współczesna w Polsce / Maciej Drzewiecki. Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 2009, – 88 s.; ISBN: 978-83-89081-24-7; 978-83-7531-083-2

Agroturystyka, jak każde zjawisko społeczne i ekonomiczne w kraju rozwijającym się (jak Polska) i przechodzącym głębokie przemiany ustrojowe, stale ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb odbiorców oraz zmian otoczenia prawno-ekonomicznego. Zmieniają się jej uwarunkowania i funkcje, a samo pojęcie staje się nieadekwatne do aktualnej sytuacji i często dowolnie jest interpretowane. W świadomości społecznej i praktyce gospodarczej pojawiają się rozbieżności. Nie posiadamy pełnej wiedzy, jaka jest właściwie ta dziedzina działalności, nie wiemy, czy spełnia oczekiwania odbiorców i dokąd zmierza. Prezentowane opracowanie usiłuje określić diagnozę stanu niektórych elementów polskiej agroturystyki i zweryfikować ich ocenę zwłaszcza w zakresie zakresu i standardu produktu agroturystycznego. Opracowanie nie wyczerpuje całości zarysowanej problematyki i pozostawia wiele miejsca dla dalszych badań.

Oprócz walorów poznawczych opracowanie posiada wymierną wartość praktyczną:

1) sugeruje nowe rozwiązania prawne, dostosowane do polskich realiów XXI wieku;

2) pozwala gminom wiejskim określić swoje miejsce w hierarchii obszarów turystycznych oraz swoją przydatność dla rozwijanie turystyki wiejskiej, a zwłaszcza agroturystyki.

W przekonaniu autora wspomniane elementy wyznaczają aktualną przydatność i praktyczno-poznawcze znaczenie opracowania.

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:                             (058) 340-47-84              , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, data dostępu 03.01.2010

Agroturystyka, jak każde zjawisko społeczne i ekonomiczne w kraju rozwijającym się (jak Polska) i przechodzącym głębokie przemiany ustrojowe, stale ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb odbiorców oraz zmian otoczenia prawno-ekonomicznego. Zmieniają się jej uwarunkowania i funkcje, a samo pojęcie staje się nieadekwatne do aktualnej sytuacji i często dowolnie jest interpretowane. W świadomości społecznej i praktyce gospodarczej pojawiają się rozbieżności. Nie posiadamy pełnej wiedzy, jaka jest właściwie ta dziedzina działalności, nie wiemy, czy spełnia oczekiwania odbiorców i dokąd zmierza. Prezentowane opracowanie usiłuje określić diagnozę stanu niektórych elementów polskiej agroturystyki i zweryfikować ich ocenę zwłaszcza w zakresie zakresu i standardu produktu agroturystycznego. Opracowanie nie wyczerpuje całości zarysowanej problematyki i pozostawia wiele miejsca dla dalszych badań.

Oprócz walorów poznawczych opracowanie posiada wymierną wartość praktyczną:

1) sugeruje nowe rozwiązania prawne, dostosowane do polskich realiów XXI wieku;

2) pozwala gminom wiejskim określić swoje miejsce w hierarchii obszarów turystycznych oraz swoją przydatność dla rozwijanie turystyki wiejskiej, a zwłaszcza agroturystyki.

W przekonaniu autora wspomniane elementy wyznaczają aktualną przydatność i praktyczno-poznawcze znaczenie opracowania.

Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.:               (058) 340-47-84       , tel./fax:               (058) 340-47-84       , email: wstih@wstih.pl

 

Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, data dostępu 03.01.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit