Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych

Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych

Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych / Elżbieta Biernat. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2011,– 361 s.; ISBN: 978-83-8668-593-9

Recenzja. „Publikacja (...) opisuje szczegółowo jeden z elementów współczesnego stylu życia osób zajmujących wysokie pozycje zawodowe, a mianowicie ich aktywność fizyczną. Jest to ważny miernik poziomu i jakości życia w społeczeństwie ponowoczesnym, w którym zmieniają się trendy zachowań ku większej dbałości o zdrowie, wygląd zewnętrzny, sprawność umysłową. (...) Autorka dokonała nie tylko bardzo wnikliwej diagnozy stanu aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, ale spróbowała określić czynniki warunkujące jej poziom na podstawie obszernego badania empirycznego własnego autorstwa. (...) Hipotezy badawcze zostały sformułowane na podstawie rzadko spotykanej w pracach naukowych, obszernej znajomości pola badawczego. Warto też podkreślić dobrą znajomość metod i narzędzi analiz statystycznych. (...) Jest to kopalnia wiedzy rozszerzająca znajomość źródeł wtórnych dla przyszłych czytelników zainteresowanych rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną naukową, jaką jest rekreacja.”

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Słaby

„Rozprawa ma charakter nowatorski. Autorka okazała się odpowiedzialnym znawcą problemu w wymiarze literatury polskiej i światowej oraz dojrzałym badaczem. Zakres badań empirycznym, ich perfekcyjne przygotowanie i realizacja są godne podziwu. (...) Na szczególne wyróżnienie zasługuje imponująca erudycja w przedmiocie badań, w pełni wiarygodna i udokumentowana. (...) Autorka swymi badaniami dostarczyła argumentów naukowych do traktowania aktywności fizycznej jako metody skutecznej profilaktyki i leczenia, która dotychczas przez środowisko lekarskie i naukowe przyjmowana była z dość dużą rezerwą.”

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Żukrowskiej

● Spis treści znajdziesz tutaj:

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej SGH, data dostępu 13.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit