Aktywność fizyczna i psychiczna: korzyści i zagrożenia

Aktywnosc fizyczna

Aktywność fizyczna i psychiczna: korzyści i zagrożenia / Monika Guszkowska. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.– 340 s.: il.; 23 cm. Bibliogr. s. 276-327. ISBN 978-83-7780-629-6

Autorka dokonała przeglądu prac, w tym również własnych badań, by zwrócić uwagę na korzyści i zagrożenia płynące dla człowieka decydującego się na angażowanie swojego ciała i psychiki w świadomą aktywność fizyczną. Przegląd publikacji o zakresie światowym [...] jest autorską narracją badacza, uporządkowaną problemowo, według własnego zamysłu podziału na blaski i cienie [...].
Praca ma charakter dojrzałej monografii, o czym świadczy bogata bibliografia dokonań badawczych, często rozproszonych w specjalistycznych pismach lub drukach zwartych. Dzięki temu śmiało można powiedzieć, że mamy do czynienia z podręcznikiem akademickim dla studiujących zarówno wychowanie fizyczne, jak i kierunki prozdrowotne, w tym psychologię. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. lek. med. Waldemara Tłokińskiego
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Adam Marszałek, data dostępu 13.03.2104

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit