Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki…

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki…

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego / Red. Monika Murzyn-Kupisz, Krzysztof Gwosdz. Kraków: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, 2010, – 175 s.; tab., wykr.

Opracował zespół badawczy Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: dr Wojciech Biernacki (adiunkt w Zakładzie Geografii Turystyki AWF w Krakowie), dr Jarosław Działek, dr Robert Guzik, dr Krzysztof Gwosdz, dr Monika Murzyn-Kupisz, rec. nauk. dr hab. Michał Paszkowski

Celem badania jest określenie wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach środków unijnych EFRR perspektywy 2004-2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów w województwie śląskim. Analizie poddano w szczególności oddziaływanie dofinansowanych projektów na tworzenie nowych miejsc pracy, dochodów, wzrost ruchu turystycznego, atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość życia.

● Publikacja dostępna online: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_104.pdf

Źródło: Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, data dostępu 06.10.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit