Atrakcyjność Polski, Mazowsza i Warszawy : szanse skutecznej promocji

Atrakcyjnosc Polski Mazowsza i Warszawy

Atrakcyjność Polski, Mazowsza i Warszawy : szanse skutecznej promocji / Ireneusz Michałków, Waldemar Piórek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010,– 156 s.; ISBN: 978-83-7545-163-4

W prezentowanej książce przedstawiono aktualne wyzwania z zakresu podnoszenia atrakcyjności i prowadzenia skutecznej promocji Polski, Mazowsza i Warszawy - stojące przed rządem, parlamentem, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. W publikacji zwrócono uwagę na pilną potrzebę działań na rzecz tworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości, odbiurokratyzowania przepisów prawa gospodarczego i przywrócenia prawdziwej wolności gospodarczej.
Autorzy książki poddali analizie czynniki decydujące o atrakcyjności Polski, Mazowsza i Warszawy. Opowiedzieli się za ścisłym powiązaniem promocji polskich firm z rejonu Warszawy i Mazowsza z promocją kraju i regionu. Za pierwszoplanowe uznali też działania na rzecz tworzenia bardziej uspołecznionej polityki miejskiej, w której rola sektora prywatnego byłaby wyraźniej niż dotychczas akceptowana.
Większość artykułów przygotowana została przez pracowników Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UWMSC) i Warszawskiej Izby Przedsiębiorców (WIP). Opracowania te prezentowane były w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowo-biznesowej „Atrakcyjność Polski, Mazowsza i Warszawy. Szansę skutecznej promocji”. Konferencja odbyła się w Warszawskim Centrum EXPO XXI 5 listopada 2009 roku.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Można ją polecić zarówno tym wszystkim, których interesuje problematyka uwarunkowań rozwoju i promocji Mazowsza i Warszawy, jak i studentom różnych kierunków związanych z ekonomią i turystyką. Powinna ona też dobrze przysłużyć się przedsiębiorcom, menedżerom i przedstawicielom samorządu terytorialnego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną publikacją.
Ireneusz Michałków – rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie;
Waldemar Piórek – prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
Więcej informacji o konferencji znajdziesz tutaj : Jak podnosić atrakcyjność miejscowości i regionu turystycznego? : konferencja naukowo-biznesowa "Atrakcyjność Polski, Mazowsza i Warszawy : szanse skutecznej promocji", Warszawa, 5 listopada 2009 roku. Dokument online: http://uczelniawarszawska.pl/Aktualnosci--Relacja-z-konferencji-naukowej-UWMSC,,522.html

Zamówienia realizuje: hurtownia książek „AVA”, dokument online: http://www.ava.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788375451634&hthost=1&store_id=2, data dostępu : 06.03.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit