Autokreacja poprzez turystykę

Autokreacja poprzez turystykę / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja”, 2010, – 540 s.; ISBN: 978-83-87708-77-1

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej pracy jest autokreacja - proces samodoskonalenia człowieka dokonujący się na jego drodze życiowej. Turystyka, będąca częścią tej drogi, stanowi środowisko kształtowania postaw w kontakcie z różnorodnymi czynnikami przyrodniczymi i kulturowymi. Identyfikowanie w niej wartości i znajdowanie sensu stanowi swoistą aksjologiczną interpretację „życia w drodze”, które rzutuje na indywidualne i zbiorowe losy.

Publikacja ta składa się z trzech części. Każda z nich odpowiada kolejnej fazie losów życiowych, których syntezę stanowi turystyka: stymulacji, doświadczania i refleksji. Różnorodne obserwacje dotyczą zarówno sfery materialnej, jak i duchowej przestrzeni turystycznej, i są eksplikacją pojęcia „autokreacja” przez pryzmat własnych doświadczeń i perspektywy badawczej. Wielodyscyplinarność rozważań zawartych w tej pracy pozwala prześledzić kształtowanie współczesnych postaw wobec szeroko rozumianego środowiska, w tym podmiotów go kreujących.

● Informację o konferencji „Autokreacja poprzez turystykę” znajdziesz tutaj >>>

● Spis treści znajdziesz tutaj >>>

Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo WSZ Edukacja można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: obn@edukacja.wroc.pl lub pocztowy: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Ośrodek Badań Naukowych, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62. Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28

Źródło: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja”, data dostępu 30.01.2011

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit