Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa

Badania porownawcze

Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja; [tł. pol.-słowac. i słowac.-pol. Agata Jędrzejczyk] ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Katolícka univerzita v Ružomberku. – Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, [2014]. – 121 ; 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Współwyd.: Porovnávací výskum javov cestovného ruchu na pol'sko-slovenskom pohraničí: súborna práca / pod vedením Marka Łabaja. Oprawne w kierunku przeciwstawnym. – Tekst równol. pol., słowac., część. ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-926999-7-2

Wstęp. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku, od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014 roku realizowała projekt „Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy". Był on kontynuacją badań przeprowadzonych w 2011 roku w ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki". Przedsięwzięcie, które realizowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, zostało dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Głównymi celami programu były:
– upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego,
– promowanie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki,
– wzmacnianie potencjału sektora turystyki zrównoważonej regionu pogranicza,
– rozwój turystki prozdrowotnej i profilaktycznej,
– stworzenie produktów turystycznych opartych na walorach przyrodniczych i kulturowych,
– kontynuacja badań zjawisk turystycznych zachodzących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego,
– badanie ruchu turystycznego na obszarze,
– wdrażanie innowacji w zakresie zrównoważonej turystyki na terenie działań,
– wzrost zatrudnienia w branży turystycznej i okołoturystycznej,
– wsparcie i umocnienie istniejących partnerstw działających na rzecz wzmocnienia potencjału turystycznego Podbeskidzia.
Beneficjentem projektu są mieszkańcy pogranicza, lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu oraz lokalne i regionalne władze.
W ramach projektu:
– przeprowadzono dwie konferencje nt. rozwoju zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim,
– zrealizowano szkolenia „E-marketing turystyki pogranicza", Turystyka wiejska i ekologiczna", „Fundusze dla rozwoju turystyki pogranicza",
– przeprowadzono badania ruchu turystycznego oraz działania [!] promocyjnych (dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, produktów turystycznych, kultury regionalnej). [...]

Spis treści
1. Metoda badań / Krzysztof Borkowski, Emila Janigová
2. Potencja regionu Orawy do wykorzystania w turystyce / Michal Kovačic
3. Potencjał produktów turystycznych Podbabiogórza / Marek Łabaj
4. Charakterystyka respondentów – mieszkańców wybranych regionów, ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług / Viera Bednárová, Martina Špániková
5. Charakterystyka respondentów – turystów podróżujących do wybranych regionów / Krzysztof Borkowski
6. Ocena poszczególnych elementów produktu turystycznych typu „obszar" w opinii turystów odwiedzających badaną destylację i jej mieszkańców / Krzysztof Borkowski
7. Tendencje w ekologizacji branży turystycznej regionów Dolny Kubin i Podbabiogórze / Michal Kovačic, Marek Łabaj
8. Obiektywizacja subiektywnych ocen wizerunku miejsca docelowego podróży (destylacji) z wykorzystaniem skal porządkowych / Tadeusz Grabiński
9. Rekomendacje końcowe na podstawie badań / Michal Kovačic
10. Tourist traffic In the polish – slovakian border region / Michal Kovačic
Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej: Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 54 25, 33 874 20 80, fax. 3333 874 46 05, email: szkola@wste.edu.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!