Bezpieczeństwo w turystyce

Bezpieczeństwo_w_turystyce

Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - 125 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7571-007-6


Niniejsza publikacja związana jest merytorycznie i formalnie z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i specjalnością turystyka międzynarodowa, stanowiąc kontynuację praktyki wydawniczej uczelni, zgodnie z którą poszczególne jej wydziały mają możliwość publikacji dorobku związanego z realizowanymi specjalnościami lub zainteresowaniami badawczymi pracowników naukowo-dydaktycznych.

Przedmiotem niniejszej publikacji są niektóre zagadnienia związane z bezpieczeństwem w turystyce oraz uwarunkowania jej rozwoju wynikające ze stanu stosunków międzynarodowych.

Źródło: Księgarnia Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, dokument online: http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/ksiegarnia/ , data dostępu 19.06.2010

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit