Biura podróży na rynku usług turystycznych

Biura podróży na rynku usług turystycznych / Elżbieta Szymańska – wyd.2. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2009,– 207 s.; ISBN: 978-83-60200-66-7

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika zrodziła się z potrzeby usystematyzowania wiedzy teoretycznej o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie biura podróży oraz połączenia jej z wiedzą praktyczną, z uwzględnieniem wyników badań rynku turystycznego.
Kolejne - drugie wydanie zostało poprawione w zakresie aktualizacji przepisów prawnych dotyczących rynku turystycznego oraz finansowania przedsiębiorstw, a także zostało rozszerzone o aneks zawierający propozycje zmian w Ustawie o usługach turystycznych (Dz. U. z października 1997r. Nr 133 poz. 884 z późniejszymi zmianami).
Całość podzielono na piętnaście części, z których każda poświęcona jest innemu zagadnieniu związanemu z działalnością biur podróży.
Oprócz wiedzy teoretycznej w książce zostały przedstawione wskazówki praktyczne oraz wnioski z badań przeprowadzonych przez autorkę, a dotyczących biur podróży oraz organizacji pozarządowych, w tym działających na rynku turystycznym.
Jak założyć biuro podróży, jakie są podstawy prawne działalności w turystyce, z jakich źródeł finansowania skorzystać, jak zarządzać ryzykiem i personelem oraz gdzie szukać kontaktów i wiarygodnych informacji o branży turystycznej - na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w tej pracy.
Książka powstała w oparciu o dostępne podręczniki i książki dotyczące działania przedsiębiorstw turystycznych oraz przy wykorzystaniu badań prowadzonych przez organizacje i instytucje powołane do wspierania turystyki w kraju i na świecie. Wykorzystano także badania własne autorki przeprowadzone w latach 2000 -2007 oraz duże doświadczenie praktyczne uzyskane w pracy w P.B.P. "Orbis", doświadczenie w zakresie pilotowania wycieczek w OST "Gromada" oraz w orga-nizacji kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek w ramach własnej placówki oświaty pozaszkolnej, a także zarządzania biurem podróży, oraz członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki.
Książka łączy wiedzę teoretyczną zaczerpniętą z literatury z wiedzą praktyczną i kierowana jest głównie do studentów szkół wyższych kierunku "turystyka i rekreacja", uczniów szkół średnich o profilu turystycznym oraz do osób, które zarządzają biurem podróży lub zamierzają je założyć.
Spis treści : www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Źródło: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, www.pb.edu.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit