Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego

Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego

Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Hochleitnera. Jantar: PTTK, Oddział Ziemi Elbląskiej, 2011,– 115 s.; il., tab., wykr.; ISBN 978-83-905578-6-1

W 2011 roku ukazała się ostatnia w tej serii publikacja wydana przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej przy wsparciu Muzeum Zamkowego w Malborku: „Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego”.

Ze wstępu redaktora naukowego. „Bursztyn od wieków stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania człowieka. Już w starożytności grecki filozof Tales z Miletu przypisywał mu posiadanie duszy. Wnioskował to na podstawie obserwacji naelektryzowanego bursztynu, przyciągającego do siebie drobne ciała. Barokowa, koncepcyjna poezja staropolska dostrzegała te walory bursztynu, o czym zaświadcza powyższe motto. Od wielu lat środowisko organizatorów turystyki, nauki oraz biznesu, które wspiera Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze uczyniło z bursztynu temat interdyscyplinarnej refleksji. Piąta edycja publikacji, integralnie towarzyszącym tym wydarzeniom, ukazuje liczne obszary, które nadal można poprzez bursztyn innowacyjnie opisywać. Poszczególne tomy tych wydawnictw wskazują olbrzymie możliwości kreacyjne w budowaniu strategii marketingowej poprzez bursztyn. O tej sile stanowią liczne odniesienia symboliczne, a także praktyczne właściwości bursztynu, który staje się stopniowo cennym składnikiem promocyjnym północno-wschodniej Polski.

Przedmiot szczególnej troski Autorów współtworzących obecny tom publikacji koncentruje się na zaprezentowaniu wybranych aspektów wszechstronnie rozumianej ochrony bursztynu. Tak więc zostały zaprezentowane formy ochrony konserwatorskiej oraz ukazano sposoby popularyzacji na przykładzie wybranych muzeów w Polsce, następnie zasygnalizowano dawne i współczesne prawne sposoby ochrony bursztynu, a na tej bazie zaprezentowano wybrane społeczne inicjatywy skierowane na zabezpieczanie i popularyzację tego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego. […]

Bursztyn od wielu lat spełniał ważną rolę w strukturze społecznej. Świadczy o tym chociażby sukces Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, który rejestrujemy nie tylko ilością uczestników, a także podejmowanymi działaniami promocyjnymi, zawiązywanymi porozumieniami i partnerstwami różnych środowisk oraz podejmowanymi i publikowanymi przemyśleniami badaczy wielu dyscyplin naukowych. Widać to także w wielu polskich ośrodkach nadmorskich, na drogach prowadzących na polskie wybrzeże. Bursztyn spełnia również ważną rolę edukacyjną. We współczesnym świecie globalnej konkurencji, prawie nigdy nie ma pewności, że klienci skłonni będą do dokonywania zakupu. Podejmowane studia nad postępowaniem klientów próbują wyjaśnić, jakie czynniki determinować będą dokonywane przez nich wybory. Bursztyn w tej perspektywie wydaje się nadal bardzo atrakcyjnym produktem promocyjnym, który poprzez liczne swoje odniesienia dostarcza ciągle nowych pomysłów”.

Spis treści

Bogdan Donke, Wprowadzenie

Janusz Hochleitner, Wstęp

Rozdział 1: Wybrane formy ochrony kultury materialnej

Anna Sobecka, Bursztyn w muzeum

Maria Rudy, Bursztynowy relikwiarz Redlina z 1680 r. Problematyka badawcza i konserwatorska

Eryk Popkiewicz, Pozyskiwanie bursztynu na Mierzei Wiślanej w świetle źródeł etnograficznych i historycznych

Rozdział 2: Poszukiwanie aktywnych form ochrony dziedzictwa bursztynowego

Wiesława Sołoducha, Prawne uwarunkowania pozyskiwania i wykorzystania bursztynu

Paweł Pietnoczka, Problemy z legalizacją wydobycia ukraińskiego bursztynu

Jacek Olszewski-Strzyżowski, Krajowa oferta dla kolekcjonerów bursztynu

Bogusław Abramek, Janusz Antczak, Magdalena Kopańska, Nadwarciański Szlak Bursztynowy to marka turystyczna

Aneks

● Eryk Popkiewicz, Firmy bursztynnicze Wolnego Miasta Gdańska z roku 1921

● Wojciech Łysiak, Pomorski bursztyn, w wyobrażeniach, magii i innych wartościach tutejszej społeczności

● Paulina Binek, Cykl prac „Brzegi morza”

Publikacje są dostępne tylko w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna, tel.: 55 247-86-92, email: ug-turystyka@o2.pl

Źródło: Janusz Hochleitner, korespondencja nadesłana 16.08.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit