Nowości wydawnicze

Cud natury w fotografii

Warmia i Mazury

Wielkie Jeziora Mazurskie kandydują do miana światowego cudu natury. W konkursie szwajcarskiej fundacji New 7 Wonders pokonały kilkuset  rywali z całego świata  i walczą w finale o wejście do ścisłej siódemki. Nowinka księgarska wydawnictwa „Biały Kruk” - album „Warmia i Mazury” Waldemara Bzury i Jerzego Kruszelnickiego w polsko – angielsko – niemieckiej wersji językowej stanowi najlepszą artystyczną prezentację wydawniczą polskiego Cudu Świata.

Warmię i Mazury wymienia się często jednym tchem. Położone obok siebie i podobne krajobrazowo krainy mają wiele wspólnego, inaczej jednak toczyły się ich losy i inne piętno odcisnęła na ich dzisiejszym obrazie ludzka działalność. Obie jednak stanowią fascynujący skarbiec, którego klejnoty odkrywa na niezwykłych fotografiach Waldemar Bzura. Wspaniałe zabytki – świadkowie burzliwej nieraz historii tych terenów, sanktuaria i przydrożne kapliczki, krajobrazy, które na stałe wpisały się w świadomość Polaków jako ojczyste, zapomniane cmentarze, dróżki zagubione wśród pól zboża przetykanego makami, białe żagle na jeziorach i kajaki na Krutyni – to „ludzka” strona Warmii i Mazur. Drugie ich oblicze – świat przyrody, chroniony w rezerwatach i ukryty w leśnych głuszach – jest może jeszcze bardziej oszałamiające. Rośliny, te dobrze znane i te niespotykane nigdzie indziej w Polsce, oraz cieszące się wciąż wolnością i czystym środowiskiem naturalnym zwierzęta w niezwykłych ujęciach oddanego pasji fotografa, piękne zakątki, do których rzadko trafiają turyści.

Autorzy albumu po  raz kolejny podali sobie ręce w autentycznym podziwie dla piękna regionu, w którym przyszło im żyć i pracować oraz go chronić – zapierające dech w piersiach fotografie Waldemara Bzury dopełnia słowo pisane dr. Jerzego Kruszelnickiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Waldemar Bzura (urodzony w Mrągowie, mieszkaniec Krutyni) jest specjalistą Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zajmującym się  między innymi dokumentacją fotograficzno-przyrodniczą. Fotografowanie traktuje jako hobby. Należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Tworzy dokumentację fotograficzną, która utrwala piękno przyrody, pełnej uroku mazurskiej krainy. Zdjęcia publikował w licznych czasopismach, także w wielu przewodnikach oraz albumach zbiorowych. Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach. Jego fotografie były nagradzane w wielu konkursach w kraju i za granicą. Podsumowaniem jego osiągnięć było wydanie czterech albumów pt. „Mazury. Cztery pory roku” (2004 r.), „Mazury. Skarby przyrody i architektury”  (2007 r.) i „Dolina Rospudy” (2007 r.) w wydawnictwie „Biały Kruk” z Krakowa  oraz albumu pt. „Mazurski Park Krajobrazowy” w wydawnictwie  „Naturblick” z Niemiec (2008 r.). W 2008 roku otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie „Przyjazny Środowisku Warmii i Mazur” w dowód uznania za tworzenie niezwykłych fotografii, prezentujących piękno i bogactwo środowiska naturalnego oraz promocję Regionu Warmii i Mazur w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Dr Jerzy Kruszelnicki, od 25 lat mieszkający na Mazurach botanik i ekolog, główny specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu w Mazurskim Parku Krajobrazowym, obecnie związany zawodowo z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie, członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN, niemal całe dorosłe życie poświęcił walce o przekształcenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Mazurski Park Narodowy. Starania te nie zakończyły się jeszcze sukcesem. Według dr. Kruszelnickiego jest mnóstwo argumentów przemawiających za utworzeniem parku narodowego. To  zachowanie się na tym terenie skupisk gatunków ptaków, których duża część została wpisana do czerwonej księgi zwierząt ginących i zagrożonych. Istnienie kilku gniazd największego polskiego ptaka drapieżnego orła bielika, ostoja orlika krzykliwego, rybołowa, bociana czarnego, puchacza i wielu drobniejszych ptaków, które zasługują w Europie na ochronę. Obecność całej grupy ptaków wodnobłotnych, łącznie z rzadkimi gatunkami kaczek typu świstoń czy chełmiatka itd. Zwierząt drapieżnych - wilków i rysi (niestety, tych ostatnich są tylko dwie sztuki). Łosi,  zwierząt ostatnio rzadko spotykanych... W Mazurskim Parku Krajobrazowym jest także sporo roślin z czerwonej księgi, m.in. ok. 15 gatunków storczyków, w tym obuwniki i bławniki czerwone, rośliny torfowiskowe- relikty glacjalne, np. hamedafne północna, wierzba borówkolistna, turzyca luźnokwiatowa itd., a nawet ginąca na naszym kontynencie wodniczka.

Jerzy Kruszelnicki i Alicja Kruszelnicka są autorami przewodnika ilustrowanego „Mazurski Park Krajobrazowy” ze zdjęciami Waldemara Bzury.

Bzura W., dr Kruszelnicki J., „Warmia i Mazury”, wersja polsko - angielsko - niemiecka, Wyd. Biały Kruk, cena 119 zł

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit