Cywilizacyjna pozycja turystyki

Cywilizacyjna funkcja

Cywilizacyjna pozycja turystyki / Krzysztof R. Mazurski. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja" 2014, 134 s. ISBN 978-83-64389-36-8.

„Praca ma za zadanie ukazanie i dowartościowanie oraz ustalenie ścisłej pozycji turystyki w obrębie procesów cywilizacyjnych, a w szczególności wobec rekreacji oraz innych podobnych lub zbliżonych form, a także jej wewnętrznych przemian i współczesnych tendencji rozwojowych. Wiąże się to z podjęciem zagadnień terminologicznych, bez rozwiązania których nie można uzyskać zadowalającego rezultatu. Nie można było też oczywiście pominąć, choćby w sposób najogólniejszy, skutków, jakie wywołuje tak masowy ruch turystyczny. Zamieszczone, w większości własnej koncepcji, schematy, powinny ułatwić odbiór prezentowanych przemyśleń, wynikających nie tylko z faktu teoretycznego zajmowania się zagadnieniami krajoznawczym i turystycznymi, ale uprawiania turystyki i podróżnictwa od ponad pół wieku i to w wymiarze światowym". [z Wprowadzenia]

Spis treści

PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ 1: ISTOTA TURYSTYKI
1.1 Definicja turystyki
1.2 Miejsce turystyki w rekreacji
1.3 Przestrzeń Turystyczna
1.4 Uczestnicy ruchu turystycznego i współczesne oczekiwania
ROZDZIAŁ 2: UWARUNKOWANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO
2.1 Bariera psychologiczna
2.2 Bariera informacyjna
2.3 Bariera techniczna
ROZDZIAŁ 3: RUCH TURYSTYCZNY JAKO ELEMENT CYWILIZACJI
3.1 Klasyfikacja ruchu turystycznego
3.2 Agroturystyka
3.3 Krajoznawstwo a turystyka
3.4 Atrakcyjność Turystyczna
3.5 Atrakcja w ofercie turystycznej
ROZDZIAŁ 4: SKUTKI RUCHU TURYSTYCZNEGO
4.1 Funkcje turystyki
4.2 Dysfunkcje turystyki
4.3 Turystyka miękka jako reakcja na dysfunkcje
4.4 Turystyka alternatywna
4.5 Geoturystyka
Zakończenie
Spis piśmiennictwa
Spis tabel
Spis ilustracji
Sprzedaż prowadzi Ewa Mańka, kierownik studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej „Edukacja", tel. 71 37 72 128, 603 953 632, email: podyplomowe@edukacja.wroc.pl
Źródło: Krzysztof R. Mazurski, korespondencja nadesłana 03.09.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit