Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej  na obszarach wiejskich w Polsce

Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce / Małgorzata Duridiwka; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Redakcja Wydawnictw, 2012

Spis treści
Wstęp
1. Cel i koncepcja pracy
2. Etapy i metody badań
3. Główne źródła informacji

Część 1: Turystyka jako jedna z funkcji obszarów wiejskich
1. Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich
1.1. Wieś i obszary wiejskie - definicje i zakres pojęć
1.2. Funkcje obszarów wiejskich
1.2.1. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
1.2.2. Kryteria wyznaczania funkcji gospodarczych obszarów wiejskich
1.3. Tendencje przemian funkcjonalnych na obszarach wiejskich w Europie
1.4. Przekształcenia funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce
2. Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w świetle literatury
2.1. Wieś jako miejsce turystyki i wypoczynku
2.1.1. Definicje pojęć: rekreacja, wypoczynek i turystyka
2.1.2. Turystyka na obszarach wiejskich, turystyka wiejska i agroturystyka - zakres pojęć
2.2. Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w badaniach geograficznych
2.2.1. Mierniki funkcji turystycznej
2.2.2. Badania funkcji turystycznej obszarów wiejskich w ujęciu metodologicznym
2.2.3. Badania funkcji turystycznej obszarów wiejskich w ujęciu przedmiotowym
Część 2: Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
1. Czynniki rozwoju funkcji turystycznej i ich podział
2. Wybrane czynniki endogeniczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
2.1. Walory turystyczne obszarów wiejskich w Polsce
2.2. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
2.2.1. Rozmiary bazy noclegowej
2.2.2. Wielkość obiektów noclegowych
2.2.3. Sezonowość bazy noclegowej
2.3. Prywatna baza noclegowa na obszarach wiejskich
2.3.1. Ogólna charakterystyka
2.3.2. Rozwój bazy agroturystycznej
2.4. Ruch turystyczny
2.4.1. Rozmiary ruchu turystycznego
2.4.2. Czas pobytu
3. Działania państwa i samorządów jako wybrane czynniki egzogeniczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
3.1. Turystyka na obszarach wiejskich w dokumentach i programach rządowych
3.2. Współpraca regionalna w dziedzinie turystyki
Część 3: Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1995-2005
1. Metoda określania funkcji turystycznej
2. Funkcja turystyczna na obszarach wiejskich w Polsce
2.1. Etapy kształtowania się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich
2.2. Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w latach 1995-2005
2.3. Struktura syntetycznego miernika rozwoju funkcji turystycznej
3. Regiony turystyczne na obszarach wiejskich w Polsce
3.1. Pojęcie regionu turystycznego
3.2. Regionalizacje turystyczne Polski - przegląd literatury
3.3. Regiony turystyczne na obszarach wiejskich - kryteria wyznaczania
3.4. Regiony turystyczne na obszarach wiejskich i ich typy funkcjonalne
Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rycin
Załączniki

● Przeczytaj wstęp do książki: http://www.wgsr.uw.edu.pl/turyzm/uploads/WST%C4%98P_MDR.pdf

Zamówienia realizuje Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, pok. 4, tel. (48) 22 552 06 24; mgr Michał Tomczuk - redaktor, e-mail: michaltomczuk@wp.pl

Źródło: Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego, data dostępu 28.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit