Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce

Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce

Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce / Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2011, - 281 s.; ISBN 978-83-61414-49-0. ISSN 0239-7161. Seria: Monografie, nr 401

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Samotność jako zjawisko towarzyszące życiu współczesnego człowieka

1.1. Etymologia i znaczenie pojęcia osoba samotna („singiel”)

1.2. Samotność w aspekcie socjologicznym

1.3. Samotność w aspekcie psychologicznym

1.4. Samotność w aspekcie ekonomicznym

1.5. Samotność współczesnej rodziny w kontekście religijnym

1.6. Samotność w kontekście ekologii i ochrony zdrowia

Rozdział 2. Problematyka osób samotnych w teorii czasu wolnego, w tym teorii rekreacji i turystyki

2.1. Czas wolny w samotnym życiu i jego wykorzystanie na rekreację i turystykę

2.2. Potrzeba i znaczenie rekreacji w świadomości osób samotnych

2.3. Turystyka jako rodzaj aktywności osób samotnych

Rozdział 3. Aktywność rekreacyjno-turystyczna osób samotnych w świetle badań naukowych

3.1. Stan badań w zakresie aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych

3.1.1. Różne aspekty zjawiska osób samotnych z elementami zagospodarowania ich czasu wolnego w świetle badań

3.1.2. Rekreacja i turystyka w budżecie jednoosobowych gospodarstw domowych według GUS

3.2. Szczegółowa problematyka pracy, hipotezy i cele badawcze

3.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Charakterystyka zbiorowości objętej badaniami ankietowymi

3.4.1. Struktura respondentów według płci i wieku

3.4.2. Struktura respondentów według wykształcenia

3.4.3. Struktura społeczno-zawodowa respondentów

3.4.4. Sytuacja ekonomiczna respondentów

Rozdział 4. Modele zachowań rekreacyjno-turystycznych osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe w świetle badań własnych

4.1. Model konsumpcji usług rekreacyjno-turystycznych wśród osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe

4.2. Postawy i zachowania rekreacyjno-turystyczne osób samotnych

4.3. Stopa i formy aktywności rekreacyjnej osób samotnych

4.4. Motywy uczestnictwa samotnych osób w turystyce

4.4.1. Kierunki wyjazdów rekreacyjno-turystycznych osób samotnych

4.5. Ocena ofert rekreacyjno-turystycznych skierowanych do samotnych konsumentów

Rozdział 5. Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych

5.1. Uwarunkowania aktywności rekreacyjno-turystycznej

5.1.1. Czynniki społeczno-demograficzne, przestrzenne i ekonomiczne i ich wpływ na poziom uczestnictwa osób samotnych w kulturze fizycznej

5.1.2. Czynniki społeczno-demograficzne, przestrzenne i ekonomiczne i ich znaczenie w podejmowaniu aktywności turystycznej przez osoby samotne

Zakończenie

Sumary

Piśmiennictwo

Aneks

Zamówienia realizuje księgarnia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 27/39). Ponadto zamówienia można składać telefonicznie lub meilowo w Wydawnictwie Akademii Wychowania Fizycznego, 60-352 Poznań, ul. Grunwaldzka 55, pawilon 4, pok. 16, tel. 61 835-50-68, 61 835-54-51; email: wydawnictwo@awf.poznan.pl; annam@awf.poznan.pl; osoba kontaktowa: Tomasz Grupa – tel. 61 835-50-97

Źródło: Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk, korespondencja nadesłana 29.07.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit