Dialog międzykulturowy w turystyce: przypadek polsko-rosyjski

Dialog międzykulturowy w turystyce: przypadek polsko-rosyjski

Dialog międzykulturowy w turystyce: przypadek polsko-rosyjski / Magdalena Banaszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012,– 368 s.; ISBN: 978-83-233-3244-2. Seria: Varia Culturalia

Podróżowanie stanowi obecnie jedną z najważniejszych form kontaktu kulturowego. W świecie, w którym co roku miliony ludzi opuszczają domy w celach turystycznych, jesteśmy świadkami zupełnie nowego fenomenu spotkań reprezentantów różnych kultur, religii i narodowości. Niniejsza książka, wpisując się w nurt badań relacji hosts and guests (pomiędzy społecznością gospodarzy-tubylców i gości-turystów), prowadzonych przez antropologów od lat 70. XX wieku, stawia pytania o znaczenie turystyki w kontaktach polsko-rosyjskich. Punktem wyjścia dla refleksji jest znane – choć nierzadko nadużywane – pojęcie „dialogu międzykulturowego”. Termin, który na stałe zagościł w dyskursie naukowym, stając się poręcznym „listkiem figowym”, zostaje skonfrontowany z realnością niełatwych, gdyż obarczonych balastem historii i wzajemnych uprzedzeń, kontaktów Polaków i Rosjan. Choć turystyka rzadko pojawia się w kontekście analiz stosunków między Polską i Rosją, to właśnie ona może się okazać mostem łączącym obydwa narody.

Spis treści
Wstęp
1. Antropologiczne ujęcie problemu dialogu międzykulturowego w turystyce
1.1. Antropologia turystyki – zarys problematyki
1.1.1. Rozwój dyscypliny w kontekście innych dziedzin wiedzy
1.1.2. Kluczowe obszary i problemy badawcze
1.2. Rola turystyki we współczesnym świecie
1.2.1. Turystyka – model życia
1.2.2. Turystyka kulturowa
1.3. Komunikacja międzykulturowa w naukach humanistycznych
1.3.1. Badania komunikacji międzykulturowej
1.3.2. Kompetencje międzykulturowe
1.4. Dialog międzykulturowy w turystyce
1.4.1. Komunikacyjny kontekst turystyki
1.4.2. Turystyka w pespektywie dialogicznej
2. Rynek turystyki polsko-rosyjskiej
2.1. Historia turystyki w Rosji
2.1.1. Epoka podróży i początki turystyki masowej w Rosji
2.1.2. Turystyka po rewolucji październikowej
2.1.3. Turystyka międzynarodowa
2.2. Zarys historii polskiej turystyki wyjazdowej do Rosji
2.2.1. Czasy Imperium Rosyjskiego
2.2.2. Od Października do pierestrojki
2.3. 2.3. Potencjał turystyczny Federacji Rosyjskiej
2.3.1. Ogólna charakterystyka rosyjskiego potencjału turystycznego
2.3.2. Główne determinanty rozwoju turystyki w ostatnich latach
2.3.3. Stan turystyki przyjazdowej w Rosji
2.4. Polska turystyka wyjazdowa do Rosji
2.4.1. Rosja jako cel aktywności turystycznej Polaków
2.4.2. Ogólna charakterystyka wycieczek do Rosji
3. Kulturowy obraz Rosji i Rosjan
3.1. Stereotypowy obraz Rosji w świetle badań opinii publicznej
3.1.1. Polacy i Rosjanie
3.1.2. Stosunki polsko-rosyjskie
3.1.3. Rosja i Rosjanie
3.2. Czynniki determinujące wyobrażenie turystyczne
3.3. Analiza przewodników o Rosji i Petersburgu
3.3.1. Charakterystyka ogólna przewodników po Rosji i Sankt Petersburgu
3.3.1. Szata graficzna i język przewodników
3.3.2. Obraz Rosji i Petersburga
3.4. Analiza wybranych artykułów turystycznych na temat Rosji
3.4.1. Prasa codzienna
3.4.2. Czasopisma
3.5. Analiza turystycznego obrazu Rosji w Internecie
3.5.1. Portal Rosjapl.info
3.5.2. Wortal Geozeta
3.5.3. Portal Podróże.pl
3.6. Narracje podróżnicze a doświadczenie turystyczne – podsumowanie
4. Dialog międzykulturowy w kontekście wycieczek do Sankt Petersburga
4.1. Charakterystyka wycieczki kulturowej do Sankt Petersburga
4.1.1. Korzenie turystyki w Petersburgu
4.1.2. Oferta Sankt Petersburga dla turysty kulturowego
4.1.2. Petersburskie propozycje BP Almatur-Opole
4.2. Profil turystów wyjeżdżających do Sankt Petersburga
4.2.1. Charakterystyka demograficzna
4.2.2. Preferencje, oczekiwania i źródła wiedzy turystów
4.2.3. Sylwetka turystów kulturowych – ocena własna
4.3. Sytuacje kontaktów międzykulturowych
4.3.1. Kontakt międzykulturowy, czyli spektakl w przestrzeni turystycznej
4.3.2. „Scena”
4.3.3. „Scenariusz”
4.3.4. „Aktorzy”
4.4. Dialog międzykulturowy w refleksji turystów
4.4.1. Wrażenia a wyobrażenia
4.4.2. Kontakty interpersonalne a relacje pomiędzy narodami
4.4.3. Dialog międzykulturowy
4.5. Dialog międzykulturowy w refleksji pracowników branży turystycznej
4.5.1. Charakterystyka przedstawicieli branży turystycznej
4.5.2. Relacje polsko-rosyjskie w kontekście dialogu i turystyki
4.5.3. Dialog międzykulturowy
Wnioski
Bibliografa
Spis tabel
Spis rycin
● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1761,strona,Dialog_miedzykulturowy_w_turystyce,katid,26.html.
O autorce: dr Magdalena Banaszkiewicz, Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego, Instytut Studiów Regionalnych UJ, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
Źródło: Magdalena Banaszkiewicz, korespondencja nadesłana 22.03.2012 roku

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!