Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce / Aut.: Witold Marciszewski i in. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011,– 20 s.  Dokument online: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2010. W skład Zespołu wchodzili: prof. dr hab. Witold Marciszewski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Górski, prof. dr hab. Jan Hartman, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Szacki, ks. prof. dr hab. Andrzej Ryszard Szostek, prof. dr hab. Aleksandra Feliksa Wiktorowska.

Spis treści

Skład Zespołu do Spraw Etyki w Nauce

Słowo wstępne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wstęp

Część 1: POWINNOŚCIPODMIOTUZAMAWIAJĄCEGOIPRZYJMUJĄCEGORECENZJE

1. Właściwy dobór recenzentów

2. Umowy o przygotowanie recenzji

3. Niezależność opinii recenzentów

4. Konflikt interesów w postępowaniu recenzyjnym

5. Wynagrodzenie za sporządzenie recenzji

6. Poufność w procedurach recenzyjnych

7. Przypadki sporne w postępowaniu recenzyjnym

8. Nieprawidłowości i nadużycia w procedurach recenzyjnych

Część 2: POWINNOŚCIRECENZENTÓW

1. Kompetencje recenzentów

2. Konflikt interesów stron postępowania recenzyjnego

3. Dopełnienie obowiązków formalnych recenzentów

4. Rzetelność i uczciwość w sporządzaniu recenzji

5. Spójność i rzeczowość recenzji

6. Sumienność i dyskrecja recenzentów

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, data dostępu 09.05.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit