EASA Annual Report 2011

EASA Annual Report 2011

EASA Annual Report 2011. Cologne: European Aviation Safety Agency, 2012,– 117 s, il., tab., wykr.; ISBN 978-92-9210-147-3

Ukazał się Raport Roczny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [European Aviation Safety Agency – EASA] za 2011 rok. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest głównym elementem strategii bezpieczeństwa lotniczego Unii Europejskiej, jej misją jest promowanie najwyższych wspólnych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym.
Contents
○ Foreword from the Chair of the Management Board
○ Foreword from the Executive Director
○ Introduction
The Agency
○ Organisational structure
○ Major events 2011
○ Internal control and the mitigation of risks
○ Activities of the Agency
– 1.0 Safety
– 2.0 Regulation
– 3.0 Oversight
– 4.0 International cooperation
– 5.0 Support activities
○ Annexes 69
● Dokument online: EASA Annual Report 2011: http://easa.europa.eu/communications/docs/annual-report/EASA-Annual_Report_2011.pdf
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, data dostępu 22.09.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit