Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie: (na przykładzie wybranych gmin wiejskich) / Jan Zawadka.– Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010. – 185 s.: il.; 24 cm. Bibliogr. s. 177-185. ISBN 978-83-7583-241-9


Spis treści

Wstęp

1. Cele i metody badań

2. Problemy rozwoju agroturystyki w świetle literatury

2.1. Rozważania wokół pojęcia i istoty agroturystyki

2.2. Agroturystyka na tle współczesnych tendencji w turystyce

2.3. Geneza i etapy rozwoju agroturystyki w Polsce

2.4. Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

2.5. Rynek usług agroturystycznych w Polsce

2.6. Czynniki instytucjonalne rozwoju agroturystyki

3. Charakterystyka przestrzenna i społeczno-ekonomiczna badanego regionu

3.1. Położenie i podział administracyjny

3.2. Sytuacja demograficzna

3.3. Sytuacja na rynku pracy

3.4. Gospodarka

3.5. Społeczne i ekonomiczne problemy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

3.6. Zasoby przyrodnicze i kulturowe

3.7. Agroturystyka i jej miejsce w strategii rozwoju regionu

4. Lokalne ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju agroturystyki

4.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne

4.2. Sytuacja gospodarcza

4.3. Mocne i słabe strony rolnictwa i obszarów wiejskich badanych gmin

4.4. Atrakcyjność turystyczna badanych gmin

4.5. Miejsce turystyki w strategiach rozwoju badanych gmin oraz działaniach samorządów lokalnych

4.6. Lokalne organizacje wspierające rozwój agroturystyki

4.7. Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju agroturystyki

4.8. Bariery rozwoju agroturystyki w badanych gminach

5. Działalność agroturystyczna w badanych gospodarstwach i jej endogenne uwarunkowania

5.1. Uwarunkowania osobowe

5.2. Zasoby ziemi i pracy w badanych gospodarstwach

5.3. Źródła dochodów

5.4. Oferta agroturystyczna i jej ocena

5.5. Segmentacja rynku

5.6. Cena produktu agroturystycznego i sposoby jej kształtowania

5.7. Promocja i dystrybucja

5.8. Źródła finansowania działalności agroturystycznej

5.9. Ekonomiczne i pozaekonomiczne korzyści rozwoju działalności agroturystycznej

6. Szanse rozwoju agroturystyki na terenie badanych gmin

6.1. Poziom rozwoju agroturystyki w badanych gminach według syntetycznego miernika

6.2. Znaczenie analizowanych ekonomicznych i społecznych determinant rozwoju agroturystyki

6.3. Typologia wiejskich gospodarstw turystycznych

6.4. Perspektywy rozwoju agroturystyki w badanych gminach

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Publikacja opracowana została na podstawie pracy doktorskiej pod takim samym tytułem wykonanej pod kierunkiem dr hab. Izabelli Sikorskiej-Wolak, prof. SGGW. Została obroniona w październiku 2010 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Publikacja ukazała się w bardzo niewielkim nakładzie, autorowi pozostały pojedyncze egzemplarze, którymi podzieli się z bibliotekami naukowymi. Kontakt z autorem: Jan Zawadka, email: janzawadka@o2.pl

Źródło: Jan Zawadka, korespondencja nadesłana 16.03.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!