Experience economy a oferta uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej

Experience economy a oferta uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej

Experience economy a oferta uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej / pod red. Jacka Rodzinki; [aut. Marta Czyżewska et al.]. – Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2011. – 151 s.: il.; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. „Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. ISBN 978-83-60583-75-3: bezpł.

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Experience economy a oferta uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.

Zamówienia realizuje dr Tomasz Soliński oraz dr Maciej Piotrowski, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 401, 35-225 Rzeszów, tel. +48 17 866 12 02, +48 17 866 12 13, fax: +48 17 866 12 30, email: instytut@wsiz.rzeszow.pl

Źródło: Tomasz Soliński, korespondencja nadesłana 07.05.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit