Fitness : nowoczesne formy gimnastyki

Fitness : nowoczesne formy gimnastyki

Fitness : nowoczesne formy gimnastyki : podstawy teoretyczne / Lidia Kuba, Marzena Paruzel-Dyja; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2010. – 205 s. : il. (w tym kolor.); 25 cm. ISBN 978-83-60841-52-5


Wiedza instruktora rekreacji ruchowej jest niezbędna w efektywnym prowadzeniu zajęć. Dla instruktora niezwykle istotne okazują się również: znajomość techniki wykonania ruchu, podstawowe zasady bezpieczeństwa ćwiczeń w treningu rekreacyjnym czy też metodyka nauczania. Nieadekwatna do potrzeb liczba godzin kursów instruktorskich nie sprzyja pełnemu przekazaniu wiadomości, a spory koszt specjalistycznych szkoleń zazwyczaj ogranicza dalszy rozwój instruktora.

Obecnie na rynku polskim istnieje kilka podręczników polsko-i obcojęzycznych o tematyce wellnessu, fitnessu czy aerobiku. Jednakże w swojej dotychczasowej pracy niejednokrotnie spotykałyśmy się z problemem zebrania i usystematyzowania wiadomości z omawianego zakresu. Celem niniejszego opracowania jest zatem zamieszczenie interesujących i najbardziej poszukiwanych przez instruktorów informacji oraz połączenie treści teoretycznych z praktyką stosowaną w zajęciach. Pozycja Fitness - nowoczesne formy gimnastyki. Podstawy teoretyczne, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera informacje niezbędne w pracy każdego instruktora aerobiku, zarówno początkującego, jak i doskonalącego swoje umiejętności zawodowe.

Struktura pracy i układ rozdziałów ułatwiają znalezienie poszukiwanych zagadnień. W pierwszej części wyjaśniono znaczenie pojęć wellness, fitness i aerobik oraz podano ich krótki rys historyczny. Przedstawiono również klasyfikację ćwiczeń fitness przy muzyce, stosując dla nich podział według celu i charakteru na zajęcia: wzmacniające aparat ruchu, krążeniowo-oddechowe, rozciągające i uspokajające, wytrzymałościowo-siłowe (mieszane) oraz integrujące ciało i umysł (Mind & Body). W pracy instruktora istotne znaczenie odgrywa znajomość tych form, gdyż osoby uczestniczące w zajęciach fitnessu często zadają pytania na temat znaczenia nazw lekcji aerobiku i efektów, jakich można się po nich spodziewać. Dlatego też autorki w kilku zdaniach omówiły najpopularniejsze formy aerobiku. Kolejne rozdziały dotyczą już szczegółowej analizy podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem treningu fitnessu przy muzyce.

W rozdziale drugim omówione zostały zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy wykonywaniu ćwiczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłową postawę, stosowane pozycje wyjściowe, ruchy niewskazane w rekreacji oraz czynniki zewnętrzne wpływające na jakość i bezpieczeństwo zajęć.

Kolejną część niniejszego wydania poświęcono teoretycznym podstawom budowy utworu muzycznego oraz strukturze ścieżki dźwiękowej stosowanej w zajęciach aerobiku. Znajomość tych zasad wraz z umiejętnością wykorzystania fraz muzycznych umożliwiają płynne prowadzenie zajęć przy muzyce.

Rozdział czwarty dotyczy sposobów komunikowania się (werbalnego i niewerbalnego) instruktora z ćwiczącymi stosowanymi w lekcji aerobiku oraz obejmuje krótką analizę specyficznych umiejętności i predyspozycji instruktora.

W następnym rozdziale omówiono kroki bazowe charakterystyczne dla aerobiku i stepu oraz ćwiczenia wzmacniające i rozciągające. Dla zrozumienia ich przebiegu w rozdziałach dotyczących techniki wykonywania ćwiczeń umieszczono zdjęcia ilustrujące poszczególne fazy ruchu wraz z krótkim ich opisem. Informacje dotyczące istotnych elementów wykonywania ćwiczeń zostały przedstawione w formie krótkich równoważników zdań (haseł), które prowadzący może z łatwością zastosować podczas zajęć. Czytelnik znajdzie tu też bardzo często poszukiwane przez instruktorów przykłady modyfikacji ćwiczeń.

W kolejnym rozdziale opisano strukturę choreografii zajęć o charakterze krążeniowo-oddechowym oraz sposoby jej konstruowania i urozmaicania.

Osobny rozdział poświęcono budowie lekcji aerobiku. Szczegółowo opisano jej części (wstępną, główną i końcową), które charakteryzują się zróżnicowaniem ze względu na stosowaną formę ruchu.

Rozdział dziewiąty zawiera omówienie najbardziej popularnych narzędzi dydaktycznych i metod nauczania stosowanych w aerobiku.

W ostatniej części podręcznika opisano korzyści wynikające z systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, wśród których fitness odgrywa zasadniczą rolę ze względu na jego różnorodność i dostępność.

Wyrażamy nadzieję, iż publikacja znacząco ułatwi pracę instruktorów aerobiku, pozwoli na usystematyzowanie ich wiedzy oraz przyczyni się do popularyzacji zajęć przy muzyce w szkołach i klubach fitnessu.

Spis treści zobacz tutaj >>> : http://www.sporty.pl/index.php?s=karta_spis&id=10759

Zamówienia realizuje Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, tel. (032) 207 51 34; tel. (032) 207 51 95 – skrypciarnia.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit