Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji

Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji/Aleksander Ronikier; Centralny Ośrodek Sportu. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu, 2008. – 322 s., il. ; 23 cm. ISBN 978-83-60052-14-3

Fizjologia wysiłku w swojej krótkiej historii przechodziła określone etapy rozwoju, uwarunkowane stanem wiedzy medycznej, zainteresowania społecznego i rozwoju ekonomicznego danego kraju. Dziś jest ważną dziedziną nauki i wiedzy w życiu społeczeństw wysoko i średniozaawansowanych. Na podstawie szeroko prowadzonych badań fizjologii wysiłku opracowane zostały liczne programy profilaktyki wielu schorzeń (w tym głównie układu krążenia), zasady promocji zdrowia i rekreacji fizycznej. Cele te - tak ważne w życiu społecznym - gwarantują, że fizjologia wysiłku będzie się nadal intensywnie rozwijać.
Spis treści: www.maraton.home.pl
Publikację można zakupić na miejscu w Zespole Wydawnictw COS, po uprzednim zamówieniu (listownie, telefonicznie, faxem) wysyłkowo za pobraniem pocztowym - należy podać numer NIP (Centralny Ośrodek Sportu, Pion Programowo-Sportowy, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A, (fax. 022 529-89-21), Zespół Wydawnictw (tel. 022 529-88-17), email: wydawnictwa@cos.pl), ponadto w księgarniach specjalizujących się w problematyce sportowej (uczelniane AWF). Internautów zainteresowanych zakupem naszych wydawnictw polecamy następujące adresy: www.maraton.home.pl; www.ksiegarnia.baler.pl; www.sporty.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit