Folia Turistica nr 26/2012

Folia_Turistica_26

 

Folia Turistica, nr 26 - 2012 / red. nacz. Andrzej Matuszyk; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. – Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego, 2012,– 255 s., il., tab., wykr. ISSN 0867–3888


Spis treści
1. Katarzyna Czernek, Motywacje i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie
2. Adam R. Szromek, Zastosowanie modeli logistycznych w opisie rozwoju funkcji turystycznej obszaru – przykład wysp Bornholm oraz Isle of Man
3. Karolina Buczkowska, Turysta kulturowy w poszukiwaniu genius loci
4. Dominik Ziarkowski, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki
6. Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala, Turystyka seksualna – rekapitulacja
7. Zbigniew Witkowski, Adam Mroczka, Szymon Ciapała, Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją na obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim w świetle standardowych formularzy danych
8. Paweł Wojtanowicz, Anna Sokołowska, Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego
9. Natalia Tokarczyk, Znaczenie górnoreglowych polan dla turystyki w Gorcach
10. Beata Gierczak, Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa
11. Daniel Puciato, Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego
12. Mirosław Zalech, Emilia Lewczuk, Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS
13. Wojciech Cynarski, Zamki obronne na ziemiach polskich: wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej
14. Ewa Roszkowska, Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego
15. Elżbieta Biernat, Paweł Tomaszewski, Antoni K. Gajewski, Socjodemograficzne determinanty uczestnictwa w turystyce pracujących mieszkańców Warszawy
Spis treści, 34 Kb
Contents, 36 Kb
Zamówienia realizuje Dział Projektów Wydawniczych AWF: ● drogą elektroniczną: wydawnictwo@awf.krakow.pl; ● telefonicznie, tel.: 12 683-10-92; ● listownie pod adresem: Dział Projektów Wydawniczych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków. Źródło: Dział Projektów Wydawniczych AWF, data dostępu 15.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit