„Folia Turistica”: „Z warsztatów Mistrzów”

„Folia Turistica”: „Z warsztatów Mistrzów” „Folia Turistica”: „Z warsztatów Mistrzów” Informacja o polskiej wersji specjalnego, jubileuszowego wydania czasopisma oraz o tym, jak niespodziewane trudności czasami mogą okazać się czymś inspirującym i kreującym rzeczy pożyteczne.

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że niedawno ukazało się - sygnalizowane już pewien czas temu - polskie wydanie, dwujęzycznego zeszytu czasopisma „Folia Turistica”, wydawanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie.
We wcześniejszej informacji, która dotyczyła anglojęzycznego wydania tego tomu (patrz: „Konfraternia Turystyczna” nr 13/355 z dnia 18 czerwca 2012 roku), informowaliśmy już Czytelników (przytaczając w całości słowo wstępne redaktora naukowego tomu) o głównej idei i specjalnym charakterze tego jubileuszowego numeru czasopisma oraz o tym, że do tego nietypowego projektu wydawniczego udało sie pozyskać prawdziwych mistrzów światowych badań turystycznych (w tym między innymi: R.W. Butlera, E. Cohena, G.M.S. Danna, M. Kozaka, D.G. Pearce’a, Ph.L. Pearce’a, H.L. Theunsa, A.G. Woodside’a), a także kilku znakomitych reprezentantów polskiego świata nauki w dziedzinie turystyki. Nie chcąc powielać treści zawartych we wspomnianej już wyżej, a opublikowanej w czerwcowym numerze „Konfraterni Turystycznej” informacji, która dotyczyła anglojęzycznego wydania tomu), pragnę podzielić się z Państwem pewną refleksją na temat tego, jak to czasami pojawiające się w naszych działaniach trudności, zupełnie niespodziewanie, mogą zaowocować czymś, co ostatecznie okazuje się bardzo pożyteczne.
Otóż prace nad tym projektem wydawniczym trwały w sumie kilka lat, a jego początki sięgają 2005 roku, kiedy to moja macierzysta Uczelnia, wspólnie z rzeszowską WSIZ (gdzie wówczas także pracowałem), zorganizowała dużą międzynarodową konferencję z okazji 30-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. Mieliśmy wtedy okazję gościć kilku wybitnych w skali świata badaczy turystyki. W czasie tej konferencji udało mi się namówić jednego z klasyków teorii turystyki, za którego powszechnie uznaje się profesora E. Cohena, aby zachciał on opublikować jedną ze swoich prac w czasopiśmie „Folia Turistica”. Zachęcony uzyskaną od Profesora obietnicą, a także sugestiami ówczesnych władz AWF, aby na kolejny jubileusz Wydziału TiR przygotować specjalne wydanie naszego czasopisma z artykułem profesora Cohena, postanowiłem poprosić o to samo kilku innych wybitnych badaczy turystyki z różnych krajów, którzy nie publikowali wcześniej swoich prac w żadnych polskich czasopismach naukowych.
Kiedy udało mi sie już namówić do współpracy kilku badaczy turystyki o światowej renomie oraz uzyskać od nich oraz ich wydawców zgody na publikacje ich prac, a także opracować całą koncepcję tematyczną tomu, doprecyzować układ jego treści... i kiedy pozostało jedynie przetłumaczyć otrzymane prace, pojawiły się pewne trudności, o których wspomniałem wyżej, a które – jak się później okazało – nadały całemu projektowi nietypowy, a w pewnym sensie nawet unikalny charakter.
Zapewne zastanawiacie się Państwo, dlaczego pisząc o wydanym właśnie tomie czasopisma „Folia Turistica”: „Z warsztatów Mistrzów” używam określeń takich, jak „nietypowy”, „unikalny”, czy „wyjątkowy”. Otóż decyduje o tym kilka czynników. Jednym z nich jest to, że tom ten jest efektem przedsięwzięcia, które - właściwie trochę przez przypadek - ze zwykłego projektu wydawniczego, przerodziło się w szerszy, oryginalny projekt naukowy, nad którym z wielką przyjemnością pracowałem przez ostatnie kilka lat. Wyjątkowość tego projektu nie polega jednak oczywiście na tym, że trwał on aż tak długo. Nie polega ona zapewne także na wiodącym temacie i samym charakterze tomu, który poświęcono roli i znaczeniu mistrzów we współczesnej nauce, choć - o ile mi wiadomo – prac o takim profilu, które dotyczyłyby badań turystycznych jeszcze nie było. Można przyjąć, że w pewnym zakresie wyjątkowość tego projektu wynika z faktu, iż w przedsięwzięciu tym, realizowanym przez szerzej nieznany na świecie ośrodek naukowy (Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie) oraz równie – a może nawet jeszcze mniej znanego w środowisku międzynarodowych badaczy turystyki - redaktora naukowego tomu (Wiesława Alejziaka), zdecydowało się uczestniczyć aż tak wielu wspaniałych i cieszących się ogromnym autorytetem w naszym środowisku badaczy turystyki, którzy bezdyskusyjnie zasługują na miano prawdziwych mistrzów badań turystycznych. Jednak również nie to miałem na myśli, pisząc o wyjątkowości i oryginalności tego projektu.
Otóż, moim zdaniem, ta przywoływana wielokrotnie wyjątkowość projektu oraz jego podstawowa wartość, polegają przede wszystkim na tym, że - zupełnie niespodziewanie i to z przyczyn, które zwykle powodują przerwanie realizacji różnych projektów naukowych - projekt nasz dał pewnej grupie młodych badaczy turystyki z Polski możliwość bezpośredniego kontaktu oraz wspólnej pracy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach, których wcześniej znali oni jedynie z publikacji, lub co najwyżej ze wspólnego udziału w konferencjach. Co więcej, w wielu przypadkach kontakty te nie ograniczyły się tylko do konsultacji związanych z koniecznością perfekcyjnego przetłumaczenia prac, ale stanowiły początek szerszej współpracy, która kontynuowana jest obecnie w ramach innych projektów. Warto podkreślić, że stało się to możliwe w zasadzie przez przypadek i to w okolicznościach, które początkowo stawiały pod znakiem zapytania realizację całego projektu.
Pierwotnie planowaliśmy bowiem, że nasz specjalny, jubileuszowy tom zawierał będzie jedynie przetłumaczone na język polski prace otrzymane od naszych zagranicznych gości. Sytuacja jednak mocno się skomplikowała, gdy - w obliczu okresowych trudności finansowych - władze mojej Uczelni zmuszone były cofnąć nam (czyli redakcji czasopisma) zgodę na sfinansowanie tłumaczenia tych prac, co w zasadzie przekreślało nasze plany. Ostatecznie okazało się jednak, że to właśnie dzięki temu (a więc wspomnianym na początku tego listu trudnościom), nasz pierwotnie dosyć standardowy projekt wydawniczy, przerodził się w coś znacznie większego, niż zwykłe wydanie - wprawdzie bardzo ciekawej i wartościowej, ale jednak ciągle tylko - kolejnej publikacji. Brak środków potrzebnych na sfinansowanie tłumaczenia nadesłanych już wcześniej do mnie prac, przy jednoczesnych deklaracjach władz Uczelni, że jest ona zainteresowana wydaniem tomu oraz pokryje pozostałe koszty jego wydania, spowodowały bowiem, że wpadliśmy na pewien pomysł, który niespodziewanie nadał całemu przedsięwzięciu zupełnie inny wymiar. Postanowiliśmy mianowicie zaprosić do współpracy najzdolniejszych polskich badaczy turystyki młodszego pokolenia (osoby “świeżo” po habilitacji, albo tuż przed nią), którzy zajmują się podobną do naszych zagranicznych mistrzów problematyką oraz poprosić ich o to, aby przetłumaczyli (oczywiście za darmo) ich prace oraz scharakteryzowali ich wkład w rozwój badań turystycznych. Niejako „w zamian za to” mieli oni możliwość opublikowania w tym samym specjalnym, dwujęzycznym tomie, swoje artykuły nawiązujące do prac poszczególnych mistrzów. Prace nad tłumaczeniami oraz związane z tym kontakty uczestników projektu, w wielu przypadkach zaowocowały nawiązaniem przez nich szerszych kontaktów naukowych, pokazując jednocześnie, że czasami napotykane w naszych działaniach trudności, mogą okazać się czymś inspirującym i kreującym rzeczy pożyteczne.
Życząc przyjemnej lektury oraz wielu naukowych inspiracji, jakich z pewnością ten jubileuszowy, specjalny tom naszego czasopisma może Państwu dostarczyć, zapraszam do współpracy i publikowania swoich prac na łamach czasopisma „Folia Turistica”.
Wiesław Alejziak
Spis treści specjalnego wydania czasopisma „Folia Turistica”: „Z warsztatów Mistrzów”, nr 25(2), 2011.

Sprzedaż prowadzi:
● księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://ksiegarnia.proksenia.pl/pl/p/Folia-Turistica-nr-2522011/130
● Dział Nauki i Wydawnictw Akademii Wychowania Fizycznego, kontakt: Joanna Stępień, joanna.stępień@awf.krakow.pl, tel. 12 683-12-78
Źródło: Wiesław Alejziak, korespondencja nadesłana 17.09.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit