Foresight w zarządzaniu strategicznym

Foresight w zarzdzaniu strategicznym

Foresight w zarządzaniu strategicznym / Krzysztof Borodako. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, –152 s.; ISBN: 978-83-255-0816-6; Seria: Zarządzanie

 

Do pobrania:

● Spis treści : http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/Foresight_w_zarz%C4%85dzaniu_strategicznym_-_spis_tresci.pdf

● Wprowadzenie : http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/Foresight_w_zarz%C4%85dzaniu_strategicznym_wstep.pdf

Przedsięwzięcia foresightowe, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, są z powodzeniem realizowane na całym świecie, w tym również w Polsce. Mimo to problematyka foresightu wciąż jest jeszcze w naszym kraju mało znana i – co za tym idzie – niedoceniana.

Książka ta jest pierwszą polską publikacją poświęconą temu tematowi. Zawiera syntetyczny opis procesu foresightu – począwszy od definicji, genezy i istoty, poprzez klasyfikację i stosowane metody, aż do organizacji i realizacji.

Autor szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie foresightu w zarządzaniu strategicznym w regionach. Przedstawia charakterystykę projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Podkreśla również znaczenie foresightu korporacyjnego.

„Książka kierowana jest zarówno do studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania, zgłębiających wiedzę o metodach badania przyszłości, zarządzaniu strategicznym, rozwoju regionalnym czy zarządzania technologiami, jak i do praktyków – pracowników instytucji zajmujących się kreowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, organizatorów i uczestników obecnie realizowanych i przyszłych projektów foresightowych.

Uważam podjęcie trudu napisania książki poświęconej problematyce foresightu za niezwykle cenną inicjatywę. Szczególnie, że na polskim rynku wydawniczym brak jest pozycji książkowych poświęconych zagadnieniom foresightu.”

Prof. zw. dr hab. Joanicjusz Nazarko,

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

Dr Krzysztof Borodako – adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania, przewodniczący Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, współpracował z Komisją Europejską w ramach Grupy Roboczej FORRIS w Blueprints for Foresight Actions In the Regions (2004), uczestniczył jako ekspert w dwóch europejskich projektach foresightowych: European Perspectives on Information Society (2007) i Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies In the European Research Area (2004), ekspert ds. metodologii foresightu w projekcie foresightu branżowego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (Poddziałanie 1.1.1).

Zamówienia realizuje Sklep.beck.pl, dokument online http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id3870,Foresight-w-zarzadzaniu-strategicznym.html, data dostępu 03.01.2010

Do pobrania:

● Spis treści : http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/Foresight_w_zarz%C4%85dzaniu_strategicznym_-_spis_tresci.pdf

● Wprowadzenie : http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/Foresight_w_zarz%C4%85dzaniu_strategicznym_wstep.pdf

Przedsięwzięcia foresightowe, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, są z powodzeniem realizowane na całym świecie, w tym również w Polsce. Mimo to problematyka foresightu wciąż jest jeszcze w naszym kraju mało znana i – co za tym idzie – niedoceniana.

Książka ta jest pierwszą polską publikacją poświęconą temu tematowi. Zawiera syntetyczny opis procesu foresightu – począwszy od definicji, genezy i istoty, poprzez klasyfikację i stosowane metody, aż do organizacji i realizacji.

Autor szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie foresightu w zarządzaniu strategicznym w regionach. Przedstawia charakterystykę projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Podkreśla również znaczenie foresightu korporacyjnego.

„Książka kierowana jest zarówno do studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania, zgłębiających wiedzę o metodach badania przyszłości, zarządzaniu strategicznym, rozwoju regionalnym czy zarządzania technologiami, jak i do praktyków – pracowników instytucji zajmujących się kreowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, organizatorów i uczestników obecnie realizowanych i przyszłych projektów foresightowych.

Uważam podjęcie trudu napisania książki poświęconej problematyce foresightu za niezwykle cenną inicjatywę. Szczególnie, że na polskim rynku wydawniczym brak jest pozycji książkowych poświęconych zagadnieniom foresightu.”

Prof. zw. dr hab. Joanicjusz Nazarko,

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

Dr Krzysztof Borodako – adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania, przewodniczący Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, współpracował z Komisją Europejską w ramach Grupy Roboczej FORRIS w Blueprints for Foresight Actions In the Regions (2004), uczestniczył jako ekspert w dwóch europejskich projektach foresightowych: European Perspectives on Information Society (2007) i Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies In the European Research Area (2004), ekspert ds. metodologii foresightu w projekcie foresightu branżowego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (Poddziałanie 1.1.1).

Zamówienia realizuje Sklep.beck.pl, dokument online http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id3870,Foresight-w-zarzadzaniu-strategicznym.html, data dostępu 03.01.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit