Funkcja usługowa małych miast

Funkcja usługowa małych miast

Funkcja usługowa małych miast / pod red. Tadeusza Marszała. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009,–138 s.; tab., wykr., mapy; ISBN 978-83-7525-300-9

Tradycyjna rola małych ośrodków miejskich, jaką jest obsługa rolnictwa i związanej z nim ludności wiejskiej, ulegała stopniowej dywersyfikacji w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Małym miastom przybywało funkcji pozarolniczych. W wielu małych ośrodkach zdominowały one pierwotną strukturę. Okres przechodzenia do gospodarki rynkowej przyniósł różnokierunkowe zmiany bazy ekonomicznej miast. Przekształcenia te wyrażały się m. in. wyraźnym wzrostem ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, któremu towarzyszył jeszcze bardziej dynamiczny wzrost znaczenia przedsiębiorstw związanych z działalnością o charakterze usługowym. Ta sfera gospodarki wywiera coraz istotniejszy wpływ na rozwój gospodarczy miast, a także na ich strukturę przestrzenną. Niniejsza publikacja skupia się na rozwoju i funkcjonowaniu tego właśnie, jednego z najistotniejszych dla współczesnego rozwoju, sektora gospodarczego - usług. Autorzy, prezentując różnorodne studia przypadków, analizują rolę usług (np. handlowych, komunikacyjnych czy turystycznych) jako czynnika restrukturyzującego gospodarkę lokalną, przekształcającego strukturę funkcjonalno-przestrzenną małych miast oraz jako wyznacznika poziomu rozwoju miasta w erze serwicyzacji gospodarki.

Spis treści: Księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego : https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/uploads//attachment/76db0852a59c9a738ec6b80c17c1eca2.pdf

Ze spisu treści: Rozdział 4: Funkcja turystyczna małych miast regionu łódzkiego (przykład Tyszyna, Strykowa i Uniejowa) : Joanna Banasiak, Sylwia Kowara, Aleksandra Kraszewska; Rozdział 5 : Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Obszaru Metropolitarnego : Maria Tkocz, Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Pytel

Zamówienia realizuje : Księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego : https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php/books/show/id/926, data dostępu 12.01.2010 

Tradycyjna rola małych ośrodków miejskich, jaką jest obsługa rolnictwa i związanej z nim ludności wiejskiej, ulegała stopniowej dywersyfikacji w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Małym miastom przybywało funkcji pozarolniczych. W wielu małych ośrodkach zdominowały one pierwotną strukturę. Okres przechodzenia do gospodarki rynkowej przyniósł różnokierunkowe zmiany bazy ekonomicznej miast. Przekształcenia te wyrażały się m. in. wyraźnym wzrostem ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, któremu towarzyszył jeszcze bardziej dynamiczny wzrost znaczenia przedsiębiorstw związanych z działalnością o charakterze usługowym. Ta sfera gospodarki wywiera coraz istotniejszy wpływ na rozwój gospodarczy miast, a także na ich strukturę przestrzenną. Niniejsza publikacja skupia się na rozwoju i funkcjonowaniu tego właśnie, jednego z najistotniejszych dla współczesnego rozwoju, sektora gospodarczego - usług. Autorzy, prezentując różnorodne studia przypadków, analizują rolę usług (np. handlowych, komunikacyjnych czy turystycznych) jako czynnika restrukturyzującego gospodarkę lokalną, przekształcającego strukturę funkcjonalno-przestrzenną małych miast oraz jako wyznacznika poziomu rozwoju miasta w erze serwicyzacji gospodarki.

Spis treści: Księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego : https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/uploads//attachment/76db0852a59c9a738ec6b80c17c1eca2.pdf

Ze spisu treści: Rozdział 4: Funkcja turystyczna małych miast regionu łódzkiego (przykład Tyszyna, Strykowa i Uniejowa) : Joanna Banasiak, Sylwia Kowara, Aleksandra Kraszewska; Rozdział 5 : Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Obszaru Metropolitarnego : Maria Tkocz, Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Pytel

Zamówienia realizuje : Księgarnia internetowa Uniwersytetu Łódzkiego : https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php/books/show/id/926, data dostępu 12.01.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit