Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki : wybrane zagadnienia

Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki : wybrane zagadnienia

Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki : wybrane zagadnienia / red. Irena Ozimek. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, – 208 s.; ISBN 978-83-7583-328-7

Spis treści
● Wprowadzenie / Irena Ozimek
● Rozdział 1. Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych ... / Katarzyna Gralak
● Rozdział 2. Wpływ wybranych współczesnych trendów w turystyce i rekreacji na planowanie rozwoju turystyki w gminie ... / Agata Cieszewska, Renata Giedych
● Rozdział 3. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce ... / Agnieszka Bobola
● Rozdział 4. Instytucje i organizacje zajmujące się ochroną konsumentów na rynku usług turystycznych ... / Irena Ozimek, Julita Szlachciuk
● Rozdział 5. Od turystyki aktywnej do ekstremalnej – miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku ... / Joanna Adamczyk
● Rozdział 6. Stan obecny i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce ... / Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
● Rozdział 7. Społeczne uwarunkowania rekreacyjnego zagospodarowania lasów ... / Emilia Janeczko
● Rozdział 8. Oddziaływanie turystyki i rekreacji na faunę ... / Jarosław Skłodowski
● Rozdział 9. Turystyka konna osób niepełnosprawnych ... / Jacek Łojek, Natasza Chabinowska, Anna Łojek
● Rozdział 10. Turystyka wiejska i agroturystyka – stan obecny i perspektywy rozwoju ... / Katarzyna Karbowiak
● Rozdział 11. Wybrane tendencje rozwojowe współczesnego hotelarstwa ... / Beata Sawicka, Monika Świątkowska, Ewa Świstak
● Aneks – Globalny Kodeks Etyki w Turystyce ...
● Informacje o autorach ...
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa SGGW, dokument online: http://www.wydawnictwosggw.pl/?s__karta.id__615, data dostępu 22.01.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit