Geografia turystyczna Francji

Geografia turystyczna Francji

Geografia turystyczna Francji / Danuta Ptaszycka-Jackowska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2014. ISBN 978-83-64089-04-6

Spis treści
Wstęp
1. Zróżnicowanie przyrodnicze i kulturowe Francji podstawą rozwoju turystyki
1.1. Warunki środowiska przyrodniczego
1.2. Ochrona przyrody
1.3. Zasoby kulturowe
1.3.1. Dziedzictwo kulturowe
1.3.2. Dzieła współczesne
1.4. Urbanizacja kraju
2. Historia turystyki we Francji
2.1. Główne okresy rozwoju francuskiej turystyki
2.2. Rozwój form, organizacji oraz usług turystycznych
2.2.1. Pierwsze formy turystyki
2.2.2. Pierwsze kierunki ruchu turystycznego
2.2.3. Zagospodarowanie turystyczne
2.2.4. Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na turystykę
2.2.5. Wpływ na turystykę zmian czasu pracy
2.2.6. Wpływ Brytyjczyków na rozwój turystyki we Francji
2.2.7. Najstarsze organizacje turystyczne
2.2.8. Najstarsze państwowe instytucje turystyczne
2.2.9. Pierwsze przewodniki turystyczne
2.2.10. Dokumenty paszportowe i wizowe w turystyce zagranicznej
2.3. Wielkoprzestrzenne plany zagospodarowania turystycznego Francji
2.3.1. Obszary planowanej aktywizacji poprzez turystykę
2.3.2. Langwedocja-Roussillon
2.3.3. Akwitania
2.3.4. Korsyka
2.3.5. Alpy Południowe
3. Zagospodarowanie turystyczne
3.1. Miejscowości i gminy turystyczne
3.2. Baza noclegowa
3.2.1. Hotele
3.2.2. Campingi ....
3.2.3. Drugie mieszkania i drugie domy
3.2.4. Inne rodzaje bazy noclegowej
3.3. Zagospodarowanie specjalne dla różnych form turystyki
3.3.1. Stacje narciarskie
3.3.2. Nadmorskie miejscowości wypoczynkowe
3.3.3. Porty żeglugowe i żeglarskie
3.3.4. Uzdrowiska i stacje talasoterapii
3.3.5. Baza kongresowa i wystawiennicza
3.3.6. Parki tematyczne, rozrywkowo-edukacyjne
3.3.7. Szlaki turystyczne
3.3.8. Pola golfowe
3.3.9. Zagospodarowanie i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i turystów seniorów
3.4. Baza gastronomiczna
4. Ruch turystyczny
4.1. Ruch turystyczny Francuzów na obszarze kraju
4.2. Wyjazdy turystyczne Francuzów za granicę
4.3. Przyjazdy turystów zagranicznych
5. Formy turystyki
5.1. Formy turystyki według celów jej uprawiania

5.1.1. Turystyka kulturowa (tourisme culturel, tourisme du patrimoine culturel)
5.1.2. Turystyka przemysłowa (tourisme industriel, tourisme de découverte économique)
5.1.3. Turystyka biznesowa (tourisme d' affaires) i turystyka kongresowa (tourisme de congres)

5.1.4. Turystyka religijna (tourisme religieux)
5.1.5. Turystyka ludyczna (tourisme ludique)
5.1.6. Turystyka festiwalowa (tourisme de festival)
5.1.7. Turystyka zdrowotna (tourisme de santé), turystyka uzdrowiskowa (tourisme thermal)
5.1.8. Turystyka kąpieliskowa nadmorska (tourisme balnéaire)
5.1.9. Talasoterapia (thalassothérapie)
5.1.10. Turystyka nudystyczna (tourisme de naturistes)
5.1.11. Turystyka narciarska (tourisme skiable)
5.1.12. Turystyka wspinaczkowa (escalade)
5.1.13. Turystyka w jaskiniach (tourisme de grotte, tourisme souterrain)
5.1.14. Turystyka myśliwska (tourisme cynégétique)
5.1.15. Turystyka wędkarska (tourisme peche) śródlądowa i morska
5.1.16. Turystyka podwodna, pływanie podmorskie (plongée sous-marine)
5.1.17. Turystyka golfowa (tourisme golfique)
5.1.18. Turystyka gastronomiczna (tourisme de gastronomie)
5.1.19. Turystyka winiarska - onoturystyka (tourisme vini-viticole, onotourisme)
5.1.20. Turystyka hazardowa (tourisme de casinos lub tourisme de jeu de hasard)
5.1.21. "Turystyka" narkotykowa (tourisme de la drogue)
5.2. Formy turystyki specyficzne dla niektórych grup społecznych
5.2.1. Turystyka dzieci (tourisme des enfants)
5.2.2. Turystyka seniorów (tourisme senior, tourisme 3me âge)
5.2.3. Turystyka niepełnosprawnych (tourisme des handicapés)
5.3. Formy turystyki według używanych środków transportu
5.3.1. Turystyka samochodowa
5.3.2. Turystyka piesza (tourisme pédestre)
5.3.3. Turystyka konna (tourisme équestre, équitation de pleine nature)
5.3.4. Turystyka rowerowa (cyclotourisme)
5.3.5. Turystyka kolejowa (tourisme ferroviere)
5.3.6 Turystyka wodna śródlądowa (tourisme fluvial)
5.3.7. Turystyka morska (tourisme maritime)
5.3.8. Turystyczne przewozy lotnicze
6. Główne kierunki podróży turystycznych we Francji
6.1. Wybrzeża morskie
6.2. Góry
6.3. Miasta
6.4. Tereny wiejskie
6.5. Przyrodnicze obszary chronione
6.6. Miejsca i punkty zainteresowań turystycznych
6.7. Szlaki turystyczne
7. Wybrane problemy współczesnej fazy rozwoju turystyki francuskiej
7.1. Zarządzanie turystyką - instytucje i organizacje
7.2. Efekty społeczno - ekonomiczne turystyki
7.3. Miejsce Francji w turystyce światowej i europejskiej
7.4. Francuska polityka rozwoju turystyki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Spis fotografii
Indeks nazw geograficznych

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr Elżbieta Piestrzynska, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03, +48 12 664 52 52, +48 12 664 52 50, email: e.piestrzynska@geo.uj.edu.pl,).
Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, data dostępu 24.09.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit