Góry – Człowiek - Turystyka

Góry – Człowiek - Turystyka

Góry – Człowiek - Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75 rocznice urodzin / red. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska. Kraków: Proksenia, 2011,– 398 s.; ISBN 978-83-60789-38-4

Jubileusz 75. urodzin Profesora Andrzeja Matuszyka sta! się okazją do wyrażenia uznania dla Jego działalności naukowej i dydaktycznej związanej przede wszystkim z turystyką i górami. Jako Jego współpracownicy, przyjaciele i uczniowie chcielibyśmy przez tę Księgę złożyć wyrazy naszej wdzięczności i szacunku. Inicjatywę naszą wsparli Rektorzy Uczelni, z którymi Szacowny Jubilat jest od wielu lat związany: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - prof. zw. dr hab. Andrzej Klimek oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej - prof. zw. dr hab. Janusz Sondel, a także Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji - prof. nadzw. dr hab. Ryszard Winiarski.
Profesor Andrzej Matuszyk, z wykształcenia polonista, kontynuował swą karierę naukową w dziedzinie kultury fizycznej przede wszystkim jako pedagog turystyki, pozostając wiernym swym humanistycznym i filologicznym korzeniom. Świadectwem tego są Jego artykuły naukowe i książki, wykłady i seminaria, tematy prac doktorskich i magisterskich. Profesor od kilkudziesięciu lat kształci studentów wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji, przekazując im - z pedagogiczną miłością i serdecznością - swą pasję oraz wiedzę i rozwagę potrzebną w odkrywaniu gór. Zachęca przyszłych nauczycieli, przewodników i innych pracowników branży turystycznej do nieustannego samodoskonalenia i przekonuje, że aktywność turystyczna stwarza doskonałe warunki do kształtowania wrażliwości aksjologicznej i wychowania.
Tytuł niniejszej pracy Góiy - Człowiek - Turystyka nawiązuje do najważniejszych w życiu i twórczości Jubilata wartości i pasji, wśród których na pewno największą były i są góry. W pierwszej części Księgi znajdują się teksty prezentujące biografię i dorobek naukowy Profesora, Jego wkład w utworzenie i działalność Zakładu Alpinizmu w krakowskiej AWF oraz rolę redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Folia Turistica”. Zamieściliśmy tu również wypowiedź zatytułowaną Partner Leszka Zabdyra oraz wiersz Na kolana Michała Jagiełły. Tematyka kolejnych artykułów związana jest z aksjosferą gór i ideologią alpinizmu. O aksjologicznych przemianach górskich wypraw pisze filozof turystyki Józef Lipiec, symbolikę góry w różnych kulturach przedstawia Maria Zowisło, a Joanna Pociask-Karteczka proponuje refleksję o charakterze przyrodniczym i duchowym nad współistnieniem - w harmonii lub walce - gór i wody. Zbigniew Witkowski i Adam Mroczka przedstawiają sylwetkę montanofila, osoby kochającej góry. Ideologię alpinizmu w ujęciu historycznym przybliżają Ewa Roszkowska, Marek Czyż i Łukasz Ziółkowski. W pierwszej części zamieściliśmy także rozważania Janusza Sondla nad dziejami tradycji uniwersyteckiej.
● Spis treści: http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360789384&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=137&sid=4f6d9a33, data dostępu 21.01.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit