Gospodarka i przestrzeń

Gratulując Pani Profesor wspaniałego Jubileuszu, życzymy Jej jednocześnie zdrowia i dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

Włodzimierz Kurek

Prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska należy do nielicznych specjalistów łączących w swoich badaniach problemy gospodarki przestrzennej w zakresie turystyki, ochrony przyrody, kształtowania i ochrony środowiska. Do ważniejszych Jej prac planistycznych należy zaliczyć m.in. współautorstwo Planu zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskie-go Parku Narodowego oraz szeregu planów ochrony i koncepcji zagospodarowania turystycznego. Jest autorką koncepcji „Szlaku Ikon", Kierowała pracami nad Studium kierunkowym zagospodarowania przestrzennego wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Przez trzy kadencje była członkiem Komisji Ochrony Krajobrazu Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Od wielu lat pełni obowiązki Przewodniczącej Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego. Jest członkiem Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i przewodniczącą Sekcji Karpackiej w tym Komitecie, członkiem Rady Zespołu Przemyskich Parków Krajobrazowych, a także członkiem Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, działającej przy Ministrze Środowiska. Ważniejsze publikacje: Plany zagospodarowania przestrzennego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania (wspólnie z M. Baranowską-Janotą, Warszawa 1987), Kształtowanie stref ochronnych przyrodniczych obszarów chronionych (Warszawa 1990, wyd. 2, Kraków 1993), Wypoczynek codzienny i cotygodniowy w planach zagospodarowania przestrzennego miast średniej wielkości (Kraków 1990), Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania (wspólnie z M. Baranowską-Janotą, Warszawa 1996, wyd. 2, 1998), Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy (wspólnie z A. Jackowskim, Kraków 1998), Światy Babiej Góry (red., Zawoja 2003, wyd. 2: 2005), Polska przestrzeń turystyczna (red; Kraków 2007).

Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokument online: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000139&page=monografie&menu=3, data dostępu 19.10.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit