Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie Rapacz

Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju / red. nauk. Andrzej Rapacz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. – 389 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 304). Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. – Tekst częśc. ang., słowac. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Dostępne również w formie elektronicznej. ISBN 978-83-7695-366-3

Przedkładana publikacja prezentuje artykuły, których autorzy podejmują analizę wybranych zagadnień związanych z rynkiem turystycznym i turystyką. Wśród zagadnień, które stały się przedmiotem zainteresowania badawczego autorów niniejszego opracowania, można wymienić między innymi: problematykę aktywności turystycznej młodzieży, kwestie dotyczące rozwoju turystyki społecznej w Polsce i możliwości jej finansowania, zagadnienia związane z zachowaniami konsumentów na rynku turystycznym, tematykę zmian i nowych trendów w turystyce polskiej i europejskiej, problematykę rozwoju turystyki edukacyjnej, zagadnienia odnoszące się do roli samorządu lokalnego w stymulowaniu rozwoju turystyki w aspekcie kształtowania popytu turystów oraz podaży usług w obszarze recepcji.
Prezentowane w niniejszej publikacji artykuły są efektem własnych badań ich autorów, a zawarte w nich konkluzje mogą stać się przyczynkiem do dyskusji nad poruszanymi w opracowaniu zagadnieniami. Zamysłem autorów publikacji jest zapoznanie czytelników z aktualnymi trendami i tendencjami występującymi na rynku turystycznym w Polsce oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania polskiej turystyki i branży turystycznej.
● Spis treści i wstęp: http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/p/_/24404/Spis_tresci_i_wstep.pdf
Zamówienia realizuje sklep internetowy „Profit", data dostępu 13.05.2013 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit