Gospodarka turystyczna w XXI wieku

Gospodarka turystyczna w XXI wieku

Gospodarka turystyczna w XXI wieku : uwarunkowania rozwoju w dobie globalizacji i kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Stefan Bosiacki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 2010, – 373 s.; ISSN 1642-9613; ISBN 978-83-61449-16-4; Zeszyty Naukowe WSHiU, nr 19


Z treści

● Krzysztof Kasprzak: Konflikty przestrzenne w planowaniu funkcji turystycznych

● Anna Pawlikowska-Piechotka: Gospodarka przestrzenna na obszarach o funkcjach turystycznych : pytania o przyszłość;

● Agnieszka Niezgoda: Zmiany społeczno – kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej;

● Marek Kazimierczak: Etyczne implikacji komercjalizacji kultury w obszarze turystyki kulturowej;

● Marek W. Kozak: Mity polskiej turystyki jako przeszkoda w rozwoju gospodarki turystycznej;

● Barbara Jolanta Dąbrowska: Konkurencja krajów na rynku turystyki międzynarodowej w pierwszej dekadzie XXI wieku i jej uwarunkowania

● Adrian P. Lubowiecki-Vikuk: Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy środkowo-wschodniej;

● Daniel Puciato, Agnieszka Łoś: Globalny kryzys finansowy końca pierwszej dekady xxi wieku a rynek usług turystycznych w Polsce;

● Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek: Marka produktu turystycznego czynnikiem konkurencyjności regionu;

● Hanna Górska-Warsewicz: Kształtowanie kapitału marki przedsiębiorstwa hotelarskiego jako sposób na przetrwanie sytuacji kryzysowej

● Jan Galicki: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym;

● Jerzy Kuczyński: Wpływ kryzysu finansowego na rezultaty działalności hoteli w wybranych miastach targowych w Polsce;

● Alina Zajadacz, dr Joanna Śniadek: Klaster turystyczny jako forma współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w powiecie leszczyńskim;

● Aleksander Panasiuk: Kształtowanie systemu informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego;

● Adam Pawlicz: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie świadczenia usług informacji turystycznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego;

● Dawid Milewski: Transport jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną regionu;

● Ewa Czarniecka-Skupina, Józef Grochowicz: Gastronomia w turystyce w XXI wieku;

● Andrzej Hadzik: Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji;

● Marek Stuczyński: Wykorzystanie potencjału obszarów cennych przyrodniczo w turystyce i rekreacji

● Jarosław Styperek: Atrakcyjność szlaków turystycznych jako element aktywizacji turystycznej;

● Rafał Kurczewski: Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w Polsce;

● Matylda Awedyk: Potencjał turystyczny Wielkopolski i Poznania według marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015

● Jowita Górka, Joanna Kosmaczewska: Ocena przystosowania Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej;

● Tomasz Kozłowski: Gospodarka turystyczna Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako czynnik rozwoju gospodarczego gminy Osie;

● Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Cmentarze nowa wartość kulturowa i przykład przestrzeni turystyczno-rekreacyjną w warunkach globalizacji;

● Magdalena Jakubowska: Ruch turystyczny a bezrobocie w polskich powiatach w latach 2004-2008

● Katarzyna Majchrzak: Konsumpcja turystyczna klasy średniej Wielkopolski w świetle badań empirycznych;

● Joanna Łuczak: Znaczenie usług edukacyjnych dla osób starszych w zakresie aktywności ruchowej

Zamówienia realizuje wydawca: Danuta Nowacka, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, ul. Zwierzyniecka 13-15, 60-813 Poznań, tel. (61) 843.47.96 wew. 26, email: kwestura@wshiu.poznan.pl;

Zobacz również : http://www.wshiu.poznan.pl/go.live.php/PL-H156/wydawnictwo-naukowe.html, data dostępu 15.09.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit