Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej

Granice, współpraca i turystyka w Europie

Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej : zbiór studiów pod red. Tomasza Studzienickiego. Gdynia : Akademia Europa Nostra, 2009 – 210 s.; il., tab., wykr.; ISBN 978-83-927537-1-1.

29 i 30 maja 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w gminie Stegna odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej” zorganizowana w ramach II Forum Europa Nostra przez Akademię Morską w Gdyni, międzynarodową organizację pozarządową Academia Europa Nostra oraz gminę Stegna.

Więcej o konferencji znajdziesz tutaj >>> : http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=start&news=122#newsCont

Informację o publikacji oraz spis treści znajdziesz tutaj >>> : http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=start&news=135

Ze wstępu. „Europa Bałtycka" jest regionem transnarodowym unikalnym w skali kontynentu i świata. Procesy integracji i współpracy zachodzące na tym obszarze stanowią fenomen badawczy, pasjonujący polityków i naukowców, a także samych mieszkańców, odczuwających silniejszą przynależność do wspólnoty bałtyckiej i tym samym lepiej rozumiejących czym jest tożsamość bałtycka. Mozaika narodowościowa, lingwistyczna, religijna i kulturowa nadają Europie Bałtyckiej kolorytu, czyniąc z niej jeden z najatrakcyjniej szych transnarodowych obszarów recepcji turystycznej. Prawdo-podobnie nigdy i nigdzie w rozwoju współpracy transnarodowej i transgranicznej tak istotnej roli nie odegrała turystyka. Do rangi symbolu urasta Bałtycka Współpraca Turystyczna1.

Niniejsza monografia nieprzypadkowo ukazuje się w roku 2009, uznanym za rok Regionu Morza Bałtyckiego zarówno przez władze Pomorza jak i Unii Europejskiej 2. Praca obejmuje 14 artykułów podzielonych na dwie części: ● Granice i współpraca w Europie Bałtyckiej, ● Turystyka w Europie Bałtyckiej.

Ducha polemiki a zarazem konstruktywne przesłanie monografii odzwierciedla pierwszy artykuł publikacji, poświecony euroregionom Europy Bałtyckiej. A. Piskozub dokonuje krytycznej analizy koncepcji delimitacji i regionalizacji Europy Bałtyckiej. Autor prezentując Europę Bałtycką jako Najmłodszą Europę omawia fazy dojrzewania pojęcia euroregionu. Na uwagę zasługuje propozycja autora „wytypowania" 6 euroregionów i 3 grup regionalnych wschodniego obrzeża Bałtyku. Niezbędne staje się dostosowanie – wszędzie, gdzie jest to możliwe – zasięgu przestrzennego regionów do granic historycznych. Postulat A. Piskozuba może być inspiracją do do istniejących jużregionów administracyjnych, w tym dla Pomorza Zachodniego. [...]

______________________________________________________________________

1 BTC (ang. Baltic Tourism Cooperation) - ma podwójne znaczenie. Skrót ten odnosi się zarówno do inicjatywy współpracy turystycznej zapoczątkowanej pod koniec XX wieku jak i organizacji o nazwie „Baltic Sea Tourism Commission".

2 W ramach szwedzkiej prezydencji w 2009 roku ukazała się „Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego" oraz unikatowa monografia Instytutu Turystyki kulturowej w Szwecji pt „Crossing perspectives. Baltic Sea Region".

Zamówienia realizuje Aleksandra Wołoszyk, Stowarzyszenie Academia Europa Nostra, tel.:               509-941-969       , email: biuro@academiaeuropanostra.eu

29 i 30 maja 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w gminie Stegna odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej” zorganizowana w ramach II Forum Europa Nostra przez Akademię Morską w Gdyni, międzynarodową organizację pozarządową Academia Europa Nostra oraz gminę Stegna.

Więcej o konferencji znajdziesz tutaj >>> : http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=start&news=122#newsCont

Informację o publikacji oraz spis treści znajdziesz tutaj >>> : http://www.academiaeuropanostra.eu/index.php?ids=start&news=135

Ze wstępu. „Europa Bałtycka" jest regionem transnarodowym unikalnym w skali kontynentu i świata. Procesy integracji i współpracy zachodzące na tym obszarze stanowią fenomen badawczy, pasjonujący polityków i naukowców, a także samych mieszkańców, odczuwających silniejszą przynależność do wspólnoty bałtyckiej i tym samym lepiej rozumiejących czym jest tożsamość bałtycka. Mozaika narodowościowa, lingwistyczna, religijna i kulturowa nadają Europie Bałtyckiej kolorytu, czyniąc z niej jeden z najatrakcyjniej szych transnarodowych obszarów recepcji turystycznej. Prawdo-podobnie nigdy i nigdzie w rozwoju współpracy transnarodowej i transgranicznej tak istotnej roli nie odegrała turystyka. Do rangi symbolu urasta Bałtycka Współpraca Turystyczna1.

Niniejsza monografia nieprzypadkowo ukazuje się w roku 2009, uznanym za rok Regionu Morza Bałtyckiego zarówno przez władze Pomorza jak i Unii Europejskiej 2. Praca obejmuje 14 artykułów podzielonych na dwie części: ● Granice i współpraca w Europie Bałtyckiej, ● Turystyka w Europie Bałtyckiej.

Ducha polemiki a zarazem konstruktywne przesłanie monografii odzwierciedla pierwszy artykuł publikacji, poświecony euroregionom Europy Bałtyckiej. A. Piskozub dokonuje krytycznej analizy koncepcji delimitacji i regionalizacji Europy Bałtyckiej. Autor prezentując Europę Bałtycką jako Najmłodszą Europę omawia fazy dojrzewania pojęcia euroregionu. Na uwagę zasługuje propozycja autora „wytypowania" 6 euroregionów i 3 grup regionalnych wschodniego obrzeża Bałtyku. Niezbędne staje się dostosowanie – wszędzie, gdzie jest to możliwe – zasięgu przestrzennego regionów do granic historycznych. Postulat A. Piskozuba może być inspiracją do do istniejących jużregionów administracyjnych, w tym dla Pomorza Zachodniego. [...]

______________________________________________________________________

1 BTC (ang. Baltic Tourism Cooperation) - ma podwójne znaczenie. Skrót ten odnosi się zarówno do inicjatywy współpracy turystycznej zapoczątkowanej pod koniec XX wieku jak i organizacji o nazwie „Baltic Sea Tourism Commission".

2 W ramach szwedzkiej prezydencji w 2009 roku ukazała się „Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego" oraz unikatowa monografia Instytutu Turystyki kulturowej w Szwecji pt „Crossing perspectives. Baltic Sea Region".

Zamówienia realizuje Aleksandra Wołoszyk, Stowarzyszenie Academia Europa Nostra, tel.:               509-941-969       , email: biuro@academiaeuropanostra.eu

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit