Homo viator

homo viator

Homo viator: rozprawy o turystyce: księga jubileuszowa dedykowana Januszowi Merskiemu / red. nauk. Tadeusz Jemioło. Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa, 2011.

Zanim powstała w 1994 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna, obecna ALMAMER Szkoła Wyższa, wyspecjalizowana m.in. w kształceniu kadr turystyki, już w 1991 roku utworzono pierwsze w Polsce niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Hotelarstwa i Obsługi Ruchu Turystycznego w Milanówku, a wkrótce sieć podobnych szkół w całym kraju. Inicjatorem tych przedsięwzięć był, obecny Rektor ALMAMER prof. Janusz Merski. Z okazji jego 70. rocznicy urodzin ukazał się obszerny tom studiów dedykowanych Jubilatowi, a poświęconych przede wszystkim zagadnieniom rozwoju turystyki w Polsce. Udokumentowano działalność naukową i dydaktyczną J. Merskiego, udział w licznych konferencjach, współpracę międzynarodową uczelni bardzo bogaty dorobek wydawszy obejmujący podręczniki akademickie, monografie i regularnie ukazujące się Zeszyty Naukowe.

Artykuły wybitnych specjalistów turystyki, wnoszące istotny wkład w udokumentowanie przeszłości, teraźniejszości i perspektyw polskiej turystyki, obejmują m.in. następujące tematy: Indywidualny czas psychofizycznej dyspozycji człowieka; Zielone Szkoły elementem systemu wychowania fizycznego; Wpływ rodzaju stosowanej diety i aktywności ruchowej na masę ciała i stan funkcjonalny organizmu człowieka; Znaczenie aktywności ruchowej w utrzymaniu stanu zdrowia i psychofizycznych możliwości ludzi w starszym wieku; Synteza turystyki polskiej od transformacji ustrojowej do wejścia Polski do Unii Europejskiej, Turystyka szansą rozwoju Trójmiejskiego Związku Metropolitalnego; Las jako przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Polski; System informacji turystycznej a PTTK; Wartości nurkowania swobodnego w świetle badań; Schroniska górskie PTTK jako przejaw troski o harmonijny krajobraz; Styl western w turystyce jeździeckiej; Rozważania o jakości obsługi ruchu turystycznego; Konkurencyjność w doskonaleniu usług sanatoryjnych uzdrowiska Kołobrzeg; Sztuka tradycyjna czy sztuka tradycji. Pejzaż z koniem w tle. Opublikowane zostały także artykuły dostarczone przez uczelnie zagraniczne, współpracujące z ALMAMER z Rosji, Słowacji i Ukrainy oraz rozmowa z dyrektorem Museum of London, Prof. Jackiem Lohmanem.

Księga spotkała się z wręcz entuzjastyczną opinią recenzentów: prof. Tadeusza Bodio i prof. Ludwika Malinowskiego, którzy rekomendują ją wszystkim zainteresowanym rozwojem turystyki w Polsce.

Jan Paweł Piotrowski

● Zamówienia realizuje Krzysztof Jankowski (Zakład Wydawniczy DrukTur, ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. 22 321-85-03, faks: 22 321 85 14], wydawnictwo@druktur.pl

Źródło: Jan Paweł Piotrowski, korespondencja nadesłana 21.06.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit