Informator (nie)pełnosprawnego turysty

Informator (nie)pełnosprawnego turysty. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 2008,– 169 s.; il.; ISBN 978-83-7005-499-1

Wstęp. Turystyka, a konkretnie jej uprawianie, stanowi ogromna szansę dla osób niepełnosprawnych. Sprzyjając ograniczaniu konsekwencji niepełnosprawności w sferze psychicznej i fizycznej, jednocześnie stanowi płaszczyznę integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami zdrowymi. Niepełnosprawność ma różne imiona. W powszechnej świadomości ograniczana jest często do trwałej niepełnosprawności ruchowej. Tymczasem rośnie też grupa osób z innymi niepełnosprawnościami.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od ponad 30 lat stara się pomagać osobom niepełnosprawnym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń, „wyciągając" te osoby na łono przyrody, na krajoznawcze ścieżki i turystyczne szlaki. Dlatego tak ważne jest - z uwagi na rosnącą rolę turystyki i krajoznawstwa w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a tym samym jej olbrzymi wpływ na integrację tej grupy - podjęcie działań stwarzających wszystkim niepełnosprawnym szansę uprawiania różnych form aktywności oraz informowanie ich o takich możliwościach.
Projekt „TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH" - realizowany w 2008 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy wsparciu finansowym z funduszy Unii Europejskiej - powstał z potrzeby serca. Wszystkim tym, którzy chcą uprawiać turystykę aktywną, chcielibyśmy zaprezentować infrastrukturę turystyczną, przybliżyć miejsca, po których wędrować może każdy - bez względu na stopień niepełnosprawności, a także poinformować o występujących utrudnieniach czy ograniczeniach. Poprzez czynne uczestnictwo w tym projekcie chcemy pokazać osobom niepełnosprawnym, że TURYSTYKA JEST DLA WSZYSTKICH.
W ramach projektu, który realizowaliśmy na terenie całego kraju, sprawdzaliśmy dostępność dla osób niepełnosprawnych obiektów noclegowych, gastronomicznych, kulturalnych, sportowych i zabytkowych, a także szlaków turystycznych, parków narodowych i krajobrazowych oraz środków transportu. Na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej www.turystykadlawszystkich.pl o imprezach turystyki kwalifikowanej odbywających się na terenie kraju, których programy przewidują trasy dla WSZYSTKICH.
Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu, powstał ten informator, który będzie dostępny w biurach turystycznych, punktach informacji turystycznej, oddziałach PTTK, a przede wszystkim w stowarzyszeniach i związkach spotykającymi się na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że korzystając z informatora, zarówno osoba niepełnosprawna, jak i jej rodzina czy grono przyjaciół będą mogli sami opracować wędrówkę swoich marzeń po najbliższej okolicy czy innym ciekawym terenie dostępnym dla wszystkich. Należy pamiętać, że wiele trans turystycznych wymaga szczegółowego zapoznania się z ich opisem, rozważenia swoich możliwości i dopiero na tej podstawie podjęcia decyzji o wędrówce - w pojedynkę lub z opiekunem.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich", Warszawa, listopad 2008 roku.

Publikację można pozyskać w ramach wymiany międzybibliotecznej, kontakt: Maria Janowicz, Centralna Biblioteka PTTK, ul. Podwale 23 (parter), tel. 022 831-80-65, email: cb@pttk.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit